СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ СНУ ЗІ СМЕРТЮ: ІСТОРИЧНЕ ТЛО І ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ

Олеся НАУМОВСЬКА

Анотація


У статті здійснено спробу простежити зародження і розвиток світоглядних уявлень, пов'язаних із вірою в продовження життя після смерті, а також їх відображення в усній народній творчості через мотив сну героя.

Ключові слова


смерть; сон; ініціація; табу

Посилання


Абрагам Карл. Сон и миф. Очерк народной психологии / Карл Абрагам. [пер. с нем. М. Кадин]. - М.: Современные проблемы, 1912. - 114 с.

Гура О.В. Сон. / Славянская Мифология. http://pagan.ru/slowar/s/son8.php

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій. - 2-е вид., стереотип. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. - 304 с.

Жирмунский В. Народный героический эпос. / Сравнительно-исторические очерки. - Москва-Ленинград, 1962. - 433 с.

З живого джерела. Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. / Упорядк., вступна стаття та примітки Лідії Дунаєвської. - Київ: «Радянська школа», 1990. - 512 с.

Кагаров Е.Г. Мифологические заметки. - Богословский вестник, 2 №7/8 (1913) - Страницы: 553-563.

Клемен Карл. Жизнь мертвых в религиях человечества. -М., 2002. - 224 с.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.: Наука, 1988. - 784 с.

Страбон. География. Книга ХІ, гл. ХІ. / Перевод Г.А.Стратановского. - Ленинград: «Наука», 1964. - 948 с.

Франко І. Сотворення світу / Передм. В.Ф.Погребенника. -К.: Обереги, 2004. - 160 с.

Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете. - М.: Изд-во политической литературы, 1989. - 296 с.

Чайковский А. Е., Капочкина Н. А., Кудрявцев М. С.. История религий / Учебное пособие. - Нижний Новгород, 2001. -156 с.

Чмихов М. Від яйця-райця до ідеї Спасителя: Монографія. -К.: «Либідь», 2001. - 432 с.

Юнг К.Г. Избранное / Карл Гюстав Юнг; [пер. с нем. Е.Б.Глушак, Г.А.Бутузов, М.А.Собуцкий, О.О.Чистяков; Отв. Ред. С.Л.Удовик]. - Мн.: ООО «Попурри», 1998.- 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована