ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОСНОВА ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ТА ХУДОЖНЬО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ТВОРЧОСТІ А. ДІМАРОВА

Ольга ПЛУЖНИК

Анотація


У статті розглянуто концепцію особистості як основу ідейно-естетичних та художньо-психологічних мотивів творчості А. Дімарова, визначено внесок письменника у розвиток етнопсихологічних досліджень української літератури.

Ключові слова


особистість; характер; етнопсихологія

Посилання


Баронін А. С. Етнопсихологія: Навчальний посібник / А. С. Баронін - К.: МАУП, 2000. - 116 с.

Білан Т. До проблеми національного в українській літературі / Т. Білан // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. - Дрогобич: Вимір, 2001. - С. 31 - 42.

Воронкова В. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть) / В. Воронкова. -Запоріжжя: Павел, 2000. - 176 с.

Дімаров А. І будуть люди / А. Дімаров. - К.: Фенікс, 2006. - 760 с.

Оллпорт Г. Становление личности / Г. Оллпорт . - М.: Смысл, 2002. - 462 с.

Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. - К.: Либідь, 1997. - 656 с.

Синявська Л. Художньо-естетична концепція активної особистості в українській літературі ХІХ - ХХ століть (на матеріалі драматургії Лесі Українки та В.Винниченка): Автореф. дис... канд. філол. н.: 10.01.01 / Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2000. - 17 с.

Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Э. Фромм- СПб.: Питер, 2002. - 544 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована