ДІАЛОГІЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «НІС»)

Галина УСАТЕНКО

Анотація


У статті порушено питання діалогічності як прояву само ідентифікації людини у літературі першої половини ХІХ ст. в контексті носологічного дискурсу світової міфології та літератури.

Ключові слова


діалогічність; ідентичність; буття людини; Ніс; самоусвідомлення

Посилання


Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худ. лит., 1972. С. 434.).

Бубер М. Я и Ты.- М.,1993.

Гоголь М.В.Полное собрание соч. в 23т. М.: Наука, 2003­2009.- Т.6.

Ермаков И . Д . Психоанализ литературы М.: Новое литературное обозрение, 1999.

Кармин А. С. Культурология. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2003.

Синеок А. Носология Франца Кафки. Режим доступу: http://www.kafka.ru/kritika/read/nosologiya.

Шатских А. Гоголевский мир глазами Марка Шагала.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована