ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Зоя КУДЕЛЬКО

Анотація


В статті йдеться про сучасний етап розвитку термінології міжнародних відносин, шляхи її розвитку, розглянуто деякі словотворчі моделі побудови термінів даної фахової субмови, питання інтернаціоналізації терміносистеми міжнародних відносин.

Ключові слова


термінологія міжнародних відносин; словотворча модель; абревіатура; інтернаціоналізація; неологізм; метонімія; метафора

Посилання


Богатирець В.В. Інтернаціоналізми в соціо-культурному аспекті (на матеріалі англомовної економічної літератури) // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська

філологія. – Чернівці, 2001. – Вип. 114. – С. 108-113. (19)

Гак В.Г. К типологиилингвистическихноминаций //

Языковаяноминация: Общиевопросы. – М.: Наука, 1977. – С. 230-293.

Гнатишена І.М. Сучасна німецька медична термінологія (аспекти етимології, структури та інтеграції): Дис… канд. філол. наук: 10.02.04. – Чернівці, 1996. – 167 с.

Журавлева Т.А. Особенности терминологической

номинации. – Донецк: АООТ Торговый дом «Донбасс», 1998. – 253 с.

Квитко И.С. Термин в научном документе. – Львов: Вища школа, 1976. – 128 с.

Лейчик В.М. Номенклатура – промежуточное звено между терминами и собственными именами // Вопросы терминологии и лингвистической статистики. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974. – С. 13-24.

Огуй О.Д. Текст, лексико-семантична група, полісемічне слово, семантичні тенденції та спроба їх реконструкції // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. –

Чернівці, 1996. – Вип. I. – С. 25-28.

Покровська О.А. Абревіатури як одиниці ринкової

терміносфери // ВестникХарьков. политех. ун-та. – Х., 1994. – Вып. I., ғ19. – C. 232-236.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної

науки). - К.: Либідь, 2002. – 576 c.

http://www.urbandictionary.com/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована