СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ГАРЯЧІ НИТКИ»)

Олеся ТЄЛЄЖКІНА

Анотація


Автор  пропонованої  статті  розглядає  складні  безсполучникові речення  з  однофункціональними  і  різнофункціональними предикативними частинами, які активно вживаються у віршованих творах А. Тимченко. Розглядувані синтаксичні одиниці  як  активний  компонент поетичного  синтаксису  мисткині  яскраво  реалізують  свій  виражально -художній і текстотвірний потенціал.

Ключові слова


складне безсполучникове речення; синтаксис; поетична мова.

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Безпалько О. П. Із спостережень над синтаксисом «Кобзаря» / О.П. Безпалько // Українська мова і література в школі. – 1964. –ғ4. – С. 29 – 32.

Вавринюк Т. І. Стилістичні функції складних безсполучникових речень у поезії В.Симоненка / Т.І.Вавринюк // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип.6. – С. 556 - 562.

Грановська О. С. Складне речення в поезіях Ліни Костенко / О. С. Грановська // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, розвідки. –Рівне, 1993. – Вип. 1. – С. 11.

Грипас Н. Я. Складні багатокомпонентні речення з різними засобами і типами зв‘язку в поетичному мовленні П. Грабовського: (Формально-граматичний аспект) / Н. Я. Грипас // Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2001. – С. 186 – 190.

Дорошенко С. Функціонування безсполучникових складних речень у художньому стилі / С. Дорошенко // Ритми сучасної філології: Збірник наукових статей. –Львів: ПАЇС, 2007. – С. 298 –303.

Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові / С. І. Дорошенко. –Х.: Вища школа, 1980. – 152 с.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис віршової мови / С.Я. Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1969. –

с.Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ғ 29, Київ, 2014 148

Єрмоленко С. Я. Синтаксис поетичного мовлення Миколи Бажана / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1967. – ғ1. – С. 76 – 81.

Загнітко А.П. Особливості сучасної української синтаксичної поетики / А. П. Загнітко // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк, 1999. – Вып. 5. – С. 284 – 297.

Загнітко А. П. Синтаксична поетика Івана Драча / А. П. Загнітко // Функціонально-комунікативні вияви прагматичних одиниць. – К., 1997. – Вып. 5. – С. 152 – 158.

Кузьмич О. О. Виражальні можливості складного речення у творчості Ліни Костенко / О. О.Кузьмич // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 39 – 43.

Лобода В. В. Складні синтаксичні конструкції з підрядними додатковими реченнями в поетичних творах Т. Шевченка / В. В. Лобода // Питання шевченкознавства: Доповіді та повідомлення на науковій конференції. – Черкаси, 1964. – С. 106– 108.

Мариниченко В. Г. Деякі синтаксично-стилістичні особливості байок Л. Глібова / В. Г. Мариниченко // Дослідження з української мови: Збірник статей аспірантів та дисертантів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 74 – 85.

Поповський А. М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка /А.М. Поповський // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип. 6. – С.664 – 671.

Удовиченко Г. М. Стилістично-естетичні особливості

синтаксису (за текстом твору «Крізь роки і печалі» Л. Костенко) /

Г. М. Удовиченко // Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 1998. – С. 120 – 125.

Уздиган І. М. Синтаксис байок Л. Глібова / І. М. Уздиган // Культура слова. – 1988. – Вип. 35. С. 66 – 70.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тимченко А. Гарячі нитки: [поезії] / Антоніна Тимченко. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2008. – 88 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована