(ДЕ)ФРАГМЕНТОВАНИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ СВІТ У МАЛІЙ ПРОЗІ СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО

Христина СЕМЕРИН

Анотація


У статті досліджено імідж єврейського, фрагментарно репрезентований у малій прозі західноукраїнського письменника Сильвестра Яричевського (1871–1918). З’ясовано, що автор здебільшого оперує такими імагологічними моделями: Єврейське як реальне, єврейське як зрадницьке, єврейське як Чуже. Етнонаціональні стереотипи при зображенні єврейських образів ще зберігають свій потенціал, однак дедалі більше поступаються реальним, неупередженим спостереженням. Тому єврей у шинку, єврей-визискувач, єврей-узурпатор, єврей-багатій співіснують у прозі Яричевського із розумним євреєм, євреєм-нареченим української жінки, містечковими євреями-сусідами. Підтверджено, що, попри домінанту типових для літературної традиції візій єврейського, письменник достатньо репрезентує інокультурне у вимірах особистісних стосунків і побутових контактів між українцями та євреями, що постає ключем до послаблення стереотипів і міжнаціонального порозуміння.

Ключові слова


імагологія; єврейське; мала проза; імідж; стереотип.

Посилання


Алієва, З. (2013). Образ «Я» / Інший як проблема імагології. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 13, 3–6.

Грабович, Г. (1997). Єврейська тема в українській літературі XIX та початку XX сторіччя. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. Київ.

Ласло-Куцюк, М. (1977). Сильвестр Яричевський. Твори: в 2-х т. Т. 1. Бухарест: Критеріон.

Рибась, О. (2015). Наративні моделі збірки новел «На филях життя» Сильвестра Яричевського. Літературознавчі студії, 1(2), 121–132.

Рибась, О. (2014). Специфіка художнього мислення Сильвестра Яричевського та її реалізація у новелістиці письменника. Літературознавчі студії, 42(2), 233–240.

Стогній, О. (2017). Експериментальна проза Сильвестра Яричевського : наративні моделі: дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Київ: М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Франко, І. (1984). Українсько-руська (малоруська) література. Зібрання творів: У 50 т. Київ: Наук. думка, т. 41, 74–100.

Челбарах, В. (2008). Жанрово-стильові домінанти малої прози Сильвестра Яричевського. Питання літературознавства, 76, 69–77.

Челбарах, В. (2009). Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література». Київ.

Яричевський, С. (1905). Між тернєм і цвітом (новелі). Львів: друкарня В. А. Шийковського, наклад Р. А. Гординського.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована