ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКА ПРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Валентина ТИМКОВА

Анотація


У пропонованій розвідці на основі матеріалів друкованих джерел проаналізовано і відредаговано можливі в українській мові сполучення і ненормативні поєднання із прийменником при, подано перелік найчастіше вживаних прийменникових конструкцій, які, як правило, носії мови утворюють на російський кшталт,  в усному та писемному мовленні. Зазначено, що під час використання зазначеного прийменника, варто перевірити його вживання за словниками і довідниками, проаналізувати контекст. Зосереджено увагу на неправильному використанні росіянізмів «при тому», «при цьому».


Ключові слова


правильно; неправильно; матеріали видань; відповідники; сполучення з прийменником; українська та російська мови.

Посилання


Антоненко-Давидович Б. (1991). Як ми говоримо. – К. : Либідь, – 256 с.

Булаховський Л.А. (1951). Курс сучасної української літературної мови : Синтаксис. – К. : Рад. школа, 520 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) (2007). [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ-Ірпінь : ВТФ «Перун».

Вихованець І. Р. (2004). Теоретична морфологія української мови : академ. граматика укр. Мови.; за ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари».

Всеволодова М.В. (1982). Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке.– М. : Русск. язык, – 325 с.

Волощак М. (2003). Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання : за матеріалами засобів масової інформації. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Просвіта, 160 с.

Дудик П. С. (2005). Стилістика української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», – 368 с.

Іванченко Р. Г. (1970). Літературне редагування : навч. посіб. – К. : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, – 366 с.

Караванський С. (1998). Російсько-український словник складної лексики. – К. : ВЦ «Академія», – 712 с.

Мацько Л. І. (2007). Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», – 360 с.

Непийвода Н. Ф. (1996). Сам собі редактор. Порадник з української мови.. – К., – 260 с.

Павлова Р. (1977). Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским языком. – София : БАН, – 239 c..

Пономарів О. (2001). Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посіб. [2-ге вид., стереотип.]. – К. : Либідь, – 240 с.

Ріпей М. (2012). Мовленнєві неточності на сторінках газет. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Вип. 36. – С. 287–293.

Слинько І.І. (1968). Дослідження з синтаксису української мови за

пам’ятками ХІV-ХVІІІ ст. (місцево-просторові звороти). – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, – С. 66.

Уткин В.Д. (1966). Синонимические словосочетания с пространственным значеним в современном русском языке // Вопросы морфологи и синтаксиса современного руського язика. – Новосибирск, – С. 211–239.

Шевченко Т. Г. (1989). Повне зібр. тв. : [у 12 т.] / Тарас Григорович Шевченко. – К. : Наук. думка, – Т. 2. Поезія. – 592 с.

Ющук І. П. (2002). Практикум з правопису української мови. – К. : Освіта, – 254 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована