ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГУМОРИСТИЧНИХ НОВЕЛ КАРЕЛА ЧАПЕКА

Ксенія СІЗОВА

Анотація


У статті розглядаються перекладацькі інтерпретації гумористичних новел Карела Чапека. Досліджуються способи досягнення адекватності та еквівалентності перекладу, зокрема передачі національно-культурної та жанрово-стильової специфіки творів, відтворення авторської стилістики. Проводиться компаративний аналіз перекладів новел Чапека українською та російською мовами. Простежуються огріхи перекладацьких інтерпретаційних моделей, зокрема, у російськомовних версіях виявлено прагнення до підвищення експресивності тексту, передусім на лексичному та синтаксичному рівнях, що призводить до зниження еквівалентності та адекватності перекладу.

Ключові слова


гумористичні новели Карела Чапека; художній переклад; перекладацькі інтерпретації; адекватність перекладу; еквівалентність перекладу

Посилання


Гордієнко, Н. М. (2012). Поняття перекладацької еквівалентності як центральна проблема теорії художнього перекладу. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Efektivni nastroje modernich ved – 2012». Praha: Education and Science. Взято з http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/03_2012_gordienko_ponyattia.pdf

Іванова, О. В. (2014). Перекладацька еквівалентність і способи її досягнення Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», 48. 277–279.

Макарова, Л. С. (2005). Об одном опыте анализа художественного перевода. Вестник Адыгейского государственного университета, 4, 222–226.

Олійник, Т. (2007). Прагматика перекладу: адекват¬ність перекладу як критерій оцінки його якості. В. Т. Сулим, С. Н. Денисенко (Ред.), Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: збірник наукових праць. – Ч. 1. Лінгвостилістика. Лек¬сична семантика. Фразеологія. (с. 271–273). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Псурцев, Д. В. (2002). К проблеме перевода и интерпретации художественного текста: об одном критерии адекватности. Вестник МГЛУ, 463, 16–26.

Сітко, А. В., Струк І. В. (2016). Адекватность і еквівалентність у перекладі мовних особливостей. Science of Europe, 10 (10), 122 – 126.

Чапек, К. (1998). Рассказы из другого кармана. Новосибирск: Новосибирская областная научная библиотека.

Чапек К. (1970). Оповідання з обох кишень. К. : Дніпро.

Швейцер, А. Д. (1988). Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. Москва: Наука.

Шевцова, О. (2012). Співвідношення перекладознавчих феноменів «адекватність» та «еквівалентність». Мовні і концептуальні картини світу, 42.

Čapek, K. (1993). Povídky z druhé kapsy. Praha: Československý spisovatel.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована