ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ТА РЕДУКЦІЇ ТЕКСТУ В СУБТИТРАХ ДО УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ

Юлія ПЛЕТЕНЕЦЬКА

Анотація


У статті досліджується розмовний стиль мовлення в тексті субтитрів українського художнього фільму «Сторожова застава» та шляхи його відтворення англійською мовою. Крім того, висвітлюється явище редукції тексту субтитрів на лексичному та синтаксичному рівнях. З’ясовано, що найчастіше у тексті субтитрів опускаються такі мовні елементи: повтори, власні назви у звертаннях, мовні засоби, що передають репризи, паузи, емоційно-забарвлені вигуки, слова-зв'язки, що не несуть семантичного навантаження.


Ключові слова


субтитр; розмовне мовлення; редукція тексту; переклад; нейтралізація.

Посилання


Бабченко, М. (2018). Прерогативний характер розмовного стилю мовлення в субтитруванні (на матеріалі українського фільму «Сторожова застава» та його англійських субтитрів). Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХVІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (Київ, 3–6 квітня 2018 р.). Київ, 6–7.

Гальперин, И. (1958). Очерки по стилистике английского языка. М., 905 c.

Духовная, Т. (2018). Субтитры как элемент кинодискурса: лингвистический и паралингвистический аспекты (Дисс. канд. филол. наук). Краснодар. 215.

Плетенецька, Ю. & Бабченко М. (2018). Основні типи діалогів у субтитруванні (на матеріалі українсько-англійського перекладу фільму «Сторожова застава») Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: зб. наук. праць. Київ, 285–287.

Плетенецька, Ю. & Бабченко, М. (2019). «Інтерсеміотична та мовленнєва когезія в субтитрованому перекладі українського фільму» Фаховий та художній переклад: теорія методологія практика: ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 квітня 2019 р. К., 2019, 259–266.

Bannon, D. (2010). The Elements of Subtitles: A Practical Guide to the Art of Dialogue, Character, Context, Tone and Style in Subtitling. USA, 190 p.

Dias Cintas, J. (2008). The Didactics of Audiovisual Translation. USA, John Benjamins Publishing Company, 263.

Perego, E. (2018). Dubbing vs. subtitling. Target. Vol. 30. № 1. 137−157.

Robert, I., Remael, A. (2016). Quality control in the subtitling industry: an exploratory survey study. Meta. Vol. 61. № 3. 578−605.

Художній фільм «Сторожова застава» // Фільми українською //Пригоди. URL: https://film-ua.com/6684-storozhova-zastava.html (дата звернення: 09.01.2018).

The Stronghold subtitles // Movies subtitles // English-subtitles. URL:

https://english-subtitles.org/70930-the-stronghold.html (access date:

/01/2019).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована