ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО РОМАНУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ МАЙКА ЙОГАНСЕНА «ПРИГОДИ МАК-ЛЕЙСТОНА, ГАРРІ РУПЕРТА ТА ІНШИХ», «ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО І ЙОГО МАЙБУТНЬОЇ КОХАНКИ ПРЕКРАСНОЇ АЛЬЧЕСТИ У СЛОБОЖАНСЬКУ ШВЕЙЦАРІЮ»)

Ірина КУНИЦЬКА

Анотація


На основі дослідження романів Майка Йогансена «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших», «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» у статті доводиться теза, що конструктивістський роман є жанровою формою модерністського роману. Романи втілюють задум митця виразити себе через мистецьку гру, ерудицію, іронію і володіння засобами зображення, змагатися у цьому з іншими митцями, втягувати у змагання читача. Доводиться, що жанровим прототипом конструктивістського роману міг стати крутійський (пікарескний) роман епохи Середньовіччя і Відродження.


Ключові слова


модерністський роман; конструктивістський роман; жанровий різновид; авторське самовираження; мистецька гра

Посилання


Агеєва, В. (2011). Апологія модерну - обрис ХХ віку : статті та есеї. Київ: Грані-Т.

Бернадська, Н. І. (2004). Український роман : теоретичні проблеми і жанрова еволюція. Київ: Академвидав.

Біла, А. (2006). Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки. Київ : Смолоскип.

Гейзінга, Й. (1994). Homo ludens. Київ: Основи.

Зелинский, К. Л. (1988). Конструктивизм и социализм. Из истории советской эстетической мысли, 1917 – 1932, сб. материалов. (с.191 – 200). Москва: Искусство.

Йогансен, М. (2001). Як будується оповідання. Аналіза прозових зразків. Вибрані твори (с. 361 – 475). Київ : Смолоскип.

Йогансен, М. (2011). Вибрані твори, вступ. ст., упоряд. В. П. Агеєвої. Київ : Книга.

Копистянська, Н. (2005). Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Львів : ПАІС.

Лобас, Н. П. (2007). Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича на матеріалі романів «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших» і «Фердидурке» (авт. дис. канд. філол. наук). Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль.

Мельників, Р. (2000). Майк Йогансен : ландшафти трансформацій. Київ: Смолоскип.

Моклиця, М. (2011). Жанрова специфіка модерністського роману. Вступ до літературознавства : навч. посіб. (с. 238 – 250). Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки.

Тынянов, Ю. Н. (1977). Литературный факт. Поэтика. История литературы. Кино. (с. 227 – 352). Москва : Наука.

Цимбал, Я. (2003). Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20 – 30-х років (авт. дис. канд. філол. наук). НАН України, Київ.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована