РОЗМОВНА ЛЕКСИКА С. ЖАДАНА У РОМАНІ «ВОРОШИЛОВГРАД» В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Артур ГУДМАНЯН, Ольга ЛИНТВАР

Анотація


У статті розглядаються особливості пласту розмовної лексики, його складові і  функціонування в художньому творі, а також відтворення такого вокабуляру в англійському перекладі на матеріалі постмодерного роману Сергія Жадана «Ворошиловград» та його англійського перекладу. Дослідження виявило наявність різних груп розмовної лексики: суржикізми, росіянізми, жаргонізми, сленгізми, просторіччя, табуйована лексика. Перекладацький аналіз виявив використання різних способів і прийомів, зокрема, компенсації, нейтралізації, синонімічної заміни для досягнення аналогічного впливу на читача із врахуванням стилістичного навантаження і емоційного забарвлення зниженого регістру лексики.

Ключові слова


розмовна лексика; стилістично-забарвлена лексика; суржикізми; сленгізми; жаргонізми; безеквівалентна лексика; компенсація

Посилання


Zhadan, S. (2016). Voroshilovgrad. Dallas, Texas: Deep Vellum Publishing.

Бархударов, Л. С. (1975). Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). Москва.

Елистратов, В. С. (2002). Словарь русского арго. ГРАМОТА.РУ. Взято з http://gramota.ru/slovari/argo/.

Жадан, С. В. (2015). Ворошиловград. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Пономарів, О. Д. (2000). Стилістика сучасної української мови: Підручник. (2-ге вид.). Тернопіль.

Рецкер, Я. И. (2007). Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. (2-е изд.). Москва: Р. Валент.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована