АУТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВИЯВ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ДИВНИЙ ВИПАДОК ІЗ СОБАКОЮ ВНОЧІ» МАРКА ГЕДДОНА)

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Анотація


У статті розглянуто особливості світогляду Кристофера, протагоніста роману «Дивний випадок із собакою вночі» англійського письменника Марка Геддона. Наголошено на тому, що світогляд головного героя втілює принципи сцієнтистського пізнання дійсності та виявляє ознаки нового гуманізму. Окреслено когнітивну специфіку мислення юнака із синдромом Асперґера: неможливість розрізняти іронію та конотативне значення слів, особливості сприйняття Бога й трансцендентного, ідеалізація математики та концепції «простих чисел»  тощо.


Ключові слова


постпостмодернізм; «Дивний випадок із собакою вночі»; Марк Геддон; аутизм; сучасний англійський роман

Посилання


Геддон, М. (2016). Загадковий нічний інцидент із собакою. (пер. з англ. Анастасія Рогоза). Харків: Клуб сімейного дозвілля.

Зиммель, Г. (1994). Человек как враг В Социологический журнал, № 2, 114-119.

Даценко, Т. (2014) Ресурси особистості, спрямовані на подолання страху: психологічний захист і копінг-стратегії В Теоретичні і прикладні проблеми психології, № 1(33), 150-155.

Титаренко, І., Лісовська, І. (2010). Явище соціопатичної поведінки як проблема для існування й розвитку сучасного українського суспільства. завдання та можливості соціальної роботи і корекції // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 4(8). Взято з http://www.ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5228/1/10%20-%204%288%29% 20-%2032.pdf

Lazarus, R. (1966). Psychological Stress and the Coping Process. Front Cover. McGraw-Hill.

Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York, Springer.

Vermeulen, T., Van Den Akker, R. (2010). Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics and Culture, 2.0.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована