СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ: КЛЮЧ ДО УНИКНЕННЯ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ

Олена ГУДЗЕНКО

Анотація


У статті досліджено новочасну польську літературу крізь призму впливу на формування у читача образу українця та України. Відзначено, що міжнаціональний діалог реалізується на основі імагологічних образів, які притаманні кожній нації та наголошується на покликанні  літератури  нової доби перемогти стереотипізацію у сприйнятті образу Іншого.


Ключові слова


національний стереотип; етнообраз; художнє осмислення історії; польсько-українські стосунки; польська література

Посилання


Вознюк, О. (2010). Візія українця як Іншого у польському літературному дискурсі Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 16, 159-164.

Грабович, Г. (1997). Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи. Г. Грабович. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. Київ. С. 138-169. Взято з http://litopys.org.ua/hrabo/hr07.htm

Konieczna, J. (2001). Polska – Ukraina: wzajemny wizerunek. Raport z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Космовська, Б. (квітень 2013). Ми не можемо ставитися до сучасного покоління українців через призму історії, яка стосується наших прадідів. Українка зруйнує стереотипи про українок? Інтерв’ю. Розмовляла Яна Стемпнєвич Польське радіо. Взято з http://www.polradio.pl/5/198/Artykul/137543.

Кузьменко, О. (2010). Стереотип України і українця в польській масовій свідомості (на основі повідомлень інтернет-форумів). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Культура і соціальні комунікації”, 2, 75-84.

Kupidura, R. (2014). Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze Ukraińskiej na początku XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji. Porównania, 14, 189-205.

Сосновська, Д. (1997). Стереотип України та українця. Ї, 10, 88–97. Взято з http://www.ji.lviv.ua/n10texts/sosnowska.htm

Stoczewska В. (2011). Wizerunek Ukraińca w polskiej myśli politycznej – perspektywa historyczna oraz współczesne odniesienia. Аnnales Universitatis Маriaе Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, LVIII, 1 Sectio G, 139-155.

Szczerek, Z. (2013). Przyjdzie Mordor i nas zje. Korporacja Ha!Art. Взято з https://woblink.com/ebook/przyjdzie-mordor-i-nas-zje-ziemowit-szczerek-17485.

Юрчук, О. (2016). «Українці versus поляки» – «поляки versus українці»: інсталяція національного стереотипу (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба» та романом Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»). Київські полоністичні студії, XXVІI, 275-284.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована