ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО МІГРАЦІЮ ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ІНТЕРНЕТ-ЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

Надія СЕНЧИЛО

Анотація


У статті аналізується контент публіцистичного дискурсу (2018 рік) щодо висвітлення міграційних процесів в українських інтернет-медіа на основі матеріалів видань «Українська правда», «Дзеркало тижня» та «Кореспондент». Проаналізовано мовні засоби, що використовуються в ЗМІ для підвищення їхньої перлокутивної ефективності, а саме: оцінкові висловлювання, метафори, порівняння, гіперболи, які мають вплив на формування у свідомості громадськості ставлення до міграційної ситуації в Україні та світі.


Ключові слова


комунікація; міграція; інтернет-медіа; контент; ЗМІ

Посилання


Бойчук К. В. (2009) Мова газетних текстів як засіб впливу на читача. Науковий блог. Взято з http://naub.org.ua/?p=416 (9.09.2018).

Всеукраїнський перепис населення 2001, (2018). Державний комітет статистики України. (Дата звернення: 13 лютого 2018 року). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Дев'ять мільйонів українців їздять на сезонні роботи за кордон (3 липня, 2018). Дзеркало тижня. Взято з https://dt.ua/ECONOMICS/dev-yat-milyoniv-ukrayinciv-yizdyat-na-sezonni-roboti-za-kordon 282138_.html

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. (2018) Державний комітет статистики України (Дата звернення: 13 лютого 2018 року). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Мак-Квейл Д. (2010). Теорія масової комунікації, пер. з англ. – Л. Літопис, 2010. – 538 с.

Міграція в Україні: факти і цифри. (2016). Міжнародна організація з міграції. Взято з http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf

Міграція як чинник розвитку в Україні. – К.: МОМ, 2016. Взято з

http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf

Мостова Ю., Рахманін С. (2018, січень 27) Кровотеча. Чому українці покидають свою країну. Дзеркало тижня. Випуск №3.

Ніколаєць Ю. (2015). Роль мас-медіа дискурсу у формуванні регіональної ідентичності жителів Донбасу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Наукові записки. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 5 (67), 84-108.

Поліщук О. П., & Свінціцька О. І. (2008) Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство, №2, 56-59.

Стасула Н. (2011) Електронні засоби виявлення вербальної маніпуляції в ЗМІ. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 694, 90-98.

Філатенко І. О. (2003). Метафоричні парадигми сучасного політичного дискурсу України: їх внутрішня організація та взаємозв’язок (на матеріалі російськомовної газетної комунікації). Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіно-телемистецтво, Вип. 2, 115–123.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована