ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЕТИКИ ТА МОТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ТУРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ

Надія СЕНЧИЛО

Анотація


У роботі здійснено порівняльний аналіз українських народних казок про тварин і чарівних казок з турецькими народними казками на основі структурно-семантичного підходу. Проаналізовано тексти казок зі схожими мотивами та досліджено спільні та відмінні особливості в структурі й поетиці жанру

Ключові слова


народна казка; казки про тварин; чарівна казка; мотив; поетика

Посилання


Андрєєв, М. Сюжетний показчик українських народних казок. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – 184 с.

Грушевський М. Історія української літератури : у 6 т.,9 кн. / Михайло Грушевський. – Т. 1, К. : Либідь, 1993.

Клоустон, В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни ; пер. з англ. А. Кримського, НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К.: ВД «Стилос», 2009. – 160 с.

Коллеса, Ф. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю //Фольклористичні праці. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 17-33.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В. І. Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Notabene)

Мелетинский Е.М. О литературных архетипах., РГГУ, – Москва, 1994.

Мушкетик, Л. Персонажі української народної казки., К. : Укр. Письменник, 2014. – C. 360.

Неклюдов, С. Почему сказки одинаковые? // Живая старина., 2004, №1(41), – С. 7-10.

Пропп, В. Исторические корни волшебной сказки. – Москва, «Лабиринт», 2004.

Рафаева, А. В. Структура сказочных мотивов и их использование в системе СКАЗКА // Труды международного семинара Диалог’99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям в двух томах [под. ред. А.С.Нариньяни.,Таруса] – РосНИИ ИИ, 1999, Т.1., – C.241 – 246.

Ребрик О. Перські народні казки у контексті українських фольклористичних досліджень // Народознавчі зошити. – №5 (113). – 2013.

Сабецька, О. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів, дис… к.філол.наук. Київ, 2008.

Українські народні казки: Книга 35. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук., –Чернівці, Букрек, 2011.

Українські народні казки: Книга 38. Казки Полтавщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук, – Прут, Чернівці, 2010.

Sakaoğlu, Saim. Gümüşhane Masalları. Metin Toplama ve Tahlil. – Ankara : Sevinç metbaası, 1973.

Sakaoğlu, Saim. Masalların Uluşumu Üzerine Farklı bir Yaklaşım // Milli Folklor, – 2009, Yıl 21, Sayı 13 – 17.

Senchylo, Nadiya. Cultural Patterns of Behavior of Characters in Turkish and Ukrainian Folk Tales // 4 th International Regional Development Conference, 21-23 september 2017 (Tunceli / Turkey), – Malatya, 2017. C. I. – p. 1061-1066.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована