МЕТАФОРИКА КОНЦЕПТУ ОСТРІВ У ТВОРАХ «ПЛЯЖ» А. ГАРЛЕНДА І «ВОЛХВ» ДЖ. ФАУЛЗА

Ганна РУМБЕШТ

Анотація


У статті висвітлено лінгвокогнітивні особливості концепту острів у творах «Пляж» А. Гарленда і «Волхв» Дж. Фаулза у рамках теорії концептуальної метафори. Узагальнено результати реконструкції різних концептуальних схем, що лежать у підґрунті зазначеного концепту

Ключові слова


когнітивна лінгвістика, концепт; концептуальна метафора; острів; рай; самотність

Посилання


Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М.М.Бахтин. – М.: Худож. Лит.,1975. – С. 234–407.

Гачев Г. Ментальности народов мира / Г. Гачев. – М. : Алгоритм, 2008. – 544 с.

Лозенко В.В. Концепт острова в англійському художньому мисленні першої половини XX ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.04 / В.В. Лозенко. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

Луговской А.В. Архетипический компонент в содержании концепта «островность» (на материале английской художественной литературы) / А.В. Луговской // Вестник Кемеровского государственного университета.¬ – Кемерово, 2015. – №4(1) – С.176–181.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. –изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Академический проект, 2004. – 992 с.

Чеснокова Г. В. Теоретичні витоки й принципи емпіричного вивчення художнього тексту / Г. В. Чеснокова // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / ред. колегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – Вип. 1. – С. 89–95.

Chesnokova A. Using Stylistics to Teach Literature to Non-Native Speakers / A. Chesnokova, V. Yakuba // Teaching Stylistics / [ed. by L. Jeffries, D. McIntyre]. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. – P. 95–108.

Kövecses Z. Metaphor and Emotion. Language, Culture, and Body in Human Feeling / Z. Kövecses. – Camb. : Cambridge University Press, 2000. – 223 p.

Kövecses Z., Radden G. Metonymy: Developing a Cognitive Linguistic View / Z. Kövecses, G. Radden // Cognitive Linguistics. – 1998. – № 9 – P. 37–77.

Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, М, Johnson. – Chi.; L. : The University of Chicago Press, 2003. – 276 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована