СТИЛІСТИЧНА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ У ПЕРЕКЛАДІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Наталія ПАСЕНЧУК

Анотація


У статті проаналізована художня своєрідність мови драматичного твору, окреслено проблематику відтворення фразеологічних одиниць у прагматичному аспекті. Досліджено основні способи перекладу фразеологічних одиниць та доцільність застосування різних перекладацьких трансформацій на матеріалі перекладів російською мовою п’єси Т.Вільямса «Cat on a Hot Tin Roof». Акцентується увага на необхідності першочергового збереження асоціативного компонента, експресивності та образності оригіналу задля забезпечення адекватності тексту перекладу.

Ключові слова


адекватність перекладу; драма; експресивність; перекладацькі трансформації; способи перекладу; фразеологізм

Посилання


Гаевский В. Теннесси Уильяме – драматург «без предрассудков». / В.Гаевский. – Театр, 1958, № 4.-е. 183 c.

Глумова-Глухарева Е. Західний театр сьогодні. / Е. Глумова-Глухарева. – М.: Мистецтво, 1966. C. 148.

Джебраилова С. Американская драма ХХ века : (разработка концепции современной трагедии) [Електронний ресурс] / С. Джебраилова. — Режим доступу : http://www.translit.az/ELEKTRON%20KITABXANA/ELMNEZERIMESELE/Svetlana_Jabrailova-Amerikanskaya_drama.htm

Злобин Г. На сцене и за сценой. Пьесы Теннесси Уильямса. Иностр. лит. / Г. Злобин. – 1960, № 7. C. 205.

Кошка на раскаленной крыше [Текст] = Cat on a Hot Tin Root : драма в 3-х д. / Т. Уильямс ; пер. с англ. Виталия Вульфа и Александра Дорошевича // Что-то смутно, что-то ясно : пьесы / Т. Уильямс. - М. : Авантитул, 2001. С. 193-267.

Кошка на раскаленной крыше [Cat on A Hot Tin Roof] (Пер. В. Воронин)// Т. Уильямс (Драматургия: прочее). – М: 1955.

Кошка на раскаленной крыше [Cat on A Hot Tin Roof] (Пер. В. Горчаков) : Профессиональный перевод фильма, 1958.

Ожегов С. И.; Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; Н.Ю.Шведова; Изд-во : М. : Аз, 1996.

Пронина А. А. Поэтический театр Теннесси Уильямса [Електронний ресурс] / А. А. Пронина. — Режим доступу : http://cheloveknauka.com/poeticheskiy-teatr-tennessi-uilyamsa

Теннесси У. Мемуары / Т. Уильямс; Пер. с англ. А. Чеботаря. - Москва : Авантитул : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 352 с.

Толковый словарь Ефремовой / Т. Ф. Ефремова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary-efremova/index.htm

Фразеологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitslova.com/idioms-dictionary.html

Шамина В. Б. Языковая картина мира в поэзии Теннесси Уильямса [Електронний ресурс] / В. Б. Шамина, Е. А. Простова-Покровская. — Режим доступу : http://old.kpfu.ru/science/news/lingv_97/n235.htm

Cambridge Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.merriam-webster.com/dictionary/cat

Tennessee Williams Cat on a Hot Tin Roof / Tennessee Williams. New Directions Publishing, 1954. – 206 p.

The free dictionary by Farlex [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Memphis+Cotton+Carnival


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована