МИХАЙЛО МОГИЛЯНСЬКИЙ У КОЛІ НЕОКЛАСИКІВ

Сергій КРИВЕНКО

Анотація


У статті висвітлено стосунки літературознавця, критика і письменника Михайла Могилянського з літературною групою неокласиків, встановлено чинники і обставини, що вплинули на їх зближення та літературні взаємини. М.Могилянський був сучасником і старшим товаришем членів цієї літературної групи, одним із перших поціновувачів і критиків їхньої творчості. Спільна участь Могилянського та неокласиків у літературній дискусії 1925-1928 рр., його особисті взаємини з кожним представником групи та їхнім оточенням, епістолярна спадщина митців має важливе історико-літературне значення і потребує ретельного вивчення

Ключові слова


Михайло Могилянський; неокласики; літературний процес; літературнівзаємини; літературна дискусія

Посилання


Брюховецький В. Микола Зеров: літературно-критичнийнарис / В. Брюховецький. – К.: Рад.письменник, 1990. – 307 с.

Гадзинський В. Шляхи розвитку сучасної літератури (Замість рецензії) / В. Гадзинський // Життя і революція. – 1925. – № 9. – С. 63–64.

Гаєвський С. На літературно-методологічні теми / С. Гаєвський // Життя й революція. – 1926. – № 4. – С. 81–88.

ДержавинВ. Дух і джерело київського класицизму (До 60-их роковин з дня народження Миколи Зерова / 26.4.1890 /) / В. Державин // Україна і світ. – 1951. – Зошит 4. – С. 12–18.

Доленго М. Рецензія на «Камо грядеши» М. Хвильового / М. Доленго // Червоний шлях. – 1925. – № 9. – С. 18–21.

Зелік О. Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект / О. Зелік // Філологічні трактати. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 142–150.

Зеров М. Євразійський ренесанс і пошехонські сосни / М. Зеров // Життя і революція. – 1925. – № 11. – С. 67–75.

Зеров М. Перед судом методолога» / М. Зеров // Життя і революція». – 1926. – № 7. – С. 84–91.

Зеров М. Українське письменство / М. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – С. 304.

Кияниця П. Замість рецензії (З приводу опублікованої стенограми диспуту…) / П. Кияниця // Життя і революція. – 1925. – № 9. – С. 59–62.

Клен Юрій. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Україна. – 1990. – № 20. – С. 15–17.

Клен Юрій. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Україна. – 1990. – № 21. – С. 13–14.

Клен Юрій. Спогади про неокласиків / Юрій Клен // Україна. – 1990. – № 22. – С. 13–15.

Котенко Н. Неп’ятірнегронокиївськихнеокласиків / Н. Котенко // Київськінеокласики. Антологія. – К.: Смолоскип, 2015. – С. 5–46.

Кочур Г. Про однелітературневідкриття/ Г. Кочур // Літературна Україна. – 1988. – 29 верес.

Лакиза І. Невдале метафізичне пачкарство під марксівськими гаслами / І. Лакиза // Життя і революція». – 1925. – № 11. – С. 45–50.

Лісовий А. П’ятеро з Парнасу / А. Лісовий // Більшовик. – 1925. – 17 берез.

Лісовий А. Про “сошествіє” в залю ВУАН, листи неокласиків, білі рукавички і спробу наступити на літфронт / А. Лісовий // Більшовик. – 1925. – 24 берез.

Могилянський М. Лист до редакції / М. Могилянський // Життя і революція. – 1925. – № 10. – С. 104.

Могилянський М. Лист до редакції / М. Могилянський // Пролетарська правда. – 1926. – 11 лют.

Могилянський М. М. Зеров. Нове українське письменство. Історичний нарис. Випуск перший. Видавництво «Слово», Київ, 1924 / М. Могилянський // Нова громада. – 1924. – Кн. 19. – С. 32.

Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в художніх стилях і напрямах / М. Неврлий. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.

Пилипенко С. Від агітації до пропаганди / С. Пилипенко // Плужанин. – 1925. – № 4. – С. 1.

Пилипенко С. Про неуцтво й неуків / С. Пилипенко // Плужанин. – 1925. – № 3. – С. 1.

Пилипенко С. Голова без хвоста / С. Пилипенко // Плужанин. – 1925. – № 5. – С. 1

Полонська-Василенко Н. Київ часів М. Зерова та П. Филиповича / Н. Полонська-Василенко // Безсмертні: Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй-Хмару / [Ін-т літератури ім. Михайла Ореста; ред. текстів та прим. М. Ореста]. – Мюнхен, 1963. – С. 231–252.

Райбедюк Г., Томчук О. Неокласики: естетична система та персоналії: навч. посібник / Г. Райбедюк, О. Томчук. – Ізмаїл: СМИЛ, 2005. – 352 с.

Сергєєв А. М. М. Могилянский. Кабаре «Бродячая собака»: отрывки из повести о днях моей жизни / А. Сергєєв // Минувшее: исторический альманах. Вып. 12. – М.; СПБ.: Atheneum: Феникс, 1993. –С. 168–188.

Филипович О. Спомин про брата / О. Филипович // Безсмертні: Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй-Хмару / [Ін-т літератури ім. Михайла Ореста; ред. текстів та прим. М. Ореста]. – Мюнхен, 1963. – С. 103–129.

Филипович П. Листі до редакції / П. Филипович // Більшовик. – 1925. – 20 берез.

Шляхи розвитку сучасної літератури: Диспут 24 травня 1925. – К.: Культкомісія місцкому УАН, 1925. – 82 с.

Шумило Н. Талант глибокий, багатогранний / Н. Шумило // ЛітературнаУкраїна.– 1989. –6лип.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована