ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ НАЗВ ПОЧУТТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ – ХІІІ СТ.

Тетяна СІРОШТАН

Анотація


У статті на широкому фактичному матеріалі давньої русько-української мови ХІ–ХІІІ ст. окреслюється коло іменників на позначення внутрішнього світу, почуттів, емоцій людини, розглядається динаміка лексико-словотвірних типів назв почуттів, простежується їх розвиток від праслов’янської мови, встановлюється продуктивність словотворчих засобів.


Ключові слова


тематична група; лексико-словотвірний тип; формант; суфікс; давня русько-українська мова ХІ–ХІІІ ст.

Посилання


Білоусенко П. І. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина) / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук. – Запоріжжя – Ялта – Київ : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2009. – 252 с.

Білоусенко П. І. Праслов’янські витоки нульсуфіксальної деривації українського іменника / П. І. Білоусенко // Український глотогенез : Матеріали міжнародної наукової конференції / відп. ред. В. М. Мойсієнко. – Житомир : «Полісся», 2015. – С. 200–215.

Іншакова І. О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов’янській мові / І. О. Іншакова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 12. – С. 39–46.

Німчук В. В. Праслов’янська лексика / В. В. Німчук // Історія української мови. Лексика і фразеологія. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 15–28.

Тома Н. М. Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики у творах Петра Могили : дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Наталія Михайлівна Тома. – К., 2011. – 227 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована