ДІАЛЕКТИКА ФІКЦІОНАЛЬНОГО, ПЕРСОНІФІКОВАНОГО І РЕАЛЬНОГО, СУСПІЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО У РОМАНАХ «THE GRAVITY’S RAINBOW» Т. ПІНЧОНА І «THE TUNNEL» В. ГАССА

Сергій СУШКО

Анотація


У    статті проаналізовано аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. На-голошено на методологічній доцільності обраного підходу, який сприяє декодуванню авторських стратегій та художніх домінант твору. Розглянуто один з тематичних центрів «Веселки зем-ного тяжіння», тему переосмислення біблійної дихотомії людей на Обраних та Приречених, та окреслено футуристичний мотив підкорення людини волі машини. Окреслено діалектику фікціонального та реального вимірів «Тунелю»в межах історіографічного дискурсу роману.


Ключові слова


фікціональний; реальний; персоніфікований; постмодерністський; наратив; дискур; підтекст; мотив; реконструкція

Посилання


Лелис Е. И. Теория подтекста. – Режим доступу. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/7797/2011280.pdf?sequence=1

Сушко С. Концептуальна множина та художня структура образу дому у романах Вільяма Гесса «TheTunnel» та «MiddleC». Сучасні літературні студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. Гол. ред.Н.О. Висоцька. – К.:Вид. центр КЛНУ, 2016. – 739 с. (с. 535-549).

Bloom, Harold. ThomasPynchon.–Режим доступу. https://books.google.com.ua/books?id

Gass William H. The Tunnel: Dalkey Archive Press. Second printing, 2007. – 652 p.

Duyfhuizen Bernard. «A SUSPENSION FOREVER AT THE HINGE OF DOUBT»: THEREADER-TRAP OF BIANCA IN _GRAVITY’S RAINBOW_. Режим доступу. http://pmc.iath.virginia.edu/text-only/issue.991/duyfhu-1.991

Jahshan P.Dark Margins: Invisibility and Obscenity in Thomas Pynchon’s V., The Crying of Lot 49, and Gravity’s Rainbow. – Режим доступу. http://transatlantica.revues.org/4860

Pynchon Thomas. Gravity’s Rainbow – Режим доступу. http://pdfsb.net/gravity%C2%B4s+rainbow


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована