ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКИЙ РОМАН В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ В. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА» ТА «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!»)

Ірина КУНИЦЬКА

Анотація


На основі дослідження романів В.Винниченка «Сонячна машина» і «Слово за тобою, Сталіне!» у статті доводиться теза, що експресіоністський роман є жанровою формою модерністського роману. Романи втілюють задум митця виразити власне сприйняття, втрутитись у  хід історичних подій експресивним зображенням власного бачення цих подій. Суб’єктивована оповідь, фрагментарність сюжетобудови, модерністська система образів, посилена експресивність мовної образності творів свідчать, що романи, які досліджуються, є експресіоністськими творами. Доводиться, що експресіоністський роман актуалізував утопічно-сатиричні форми ренесансного роману.


Ключові слова


модерністський роман; експресіоністський роман; жанровий різновид; авторське самовираження.

Посилання


Баран Г. Роман-пантопія В. Винниченка «Сонячна машина»: проблематика, особливості поетики / Г. Баран; літ. ред. М. Борецький. – Дрогобич: Вимір, 2001. – 193 с.

Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: монографія / Ніна Бернадська. – К.: Академвидав, 2004. – 368 с.

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : монографія / Анна Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 464 с.

Винниченко В. Конкордизм. Система будування щастя: Етико-філософський трактат / В. К. Винниченко; передм. Т. Гундорової. – К.: Укр. письменник, 2011. – 335 с.

Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне!: (Політична концепція в образах) / Володимир Винниченко. – Нью-Йорк, 1971. – 374 с.

Винниченко В. Сонячна машина: роман / Володимир Винниченко. – К. : Дніпро, 1989. – 619с.

Гаврилів Т. Експресіонізм: страх непристосованої свідомості / Т. Гаврилів / Експресіонізм: зб. наук. праць. – Львів : Класика, 2002. – С. 72 – 92.

Гнідан О. Володимир Винниченко. Життя. Діяльність. Творчість / О. Гнідан, Л. Дем’янівська. – К. : Либідь, 1996. – С. 93 – 95.

Зеров М. «Сонячна машина» як літературний твір / Микола Зеров / Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: лекції, нариси, статті. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2007. – С. 432 – 453.

Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору / Роман Інгарден // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів. – 1996. – С. 139 – 161.

Моклиця М. Жанрова специфіка модерністського роману / М. Моклиця. Вступ до літературознавства: навч. посіб. – Луцьк: Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 238– 250.

Сиваченко Г. «Сонячна машина» В. Винниченка в магічному колі експресіонізму / Г. Сиваченко // Слово і час. – 1998. – № 1. – С. 65 – 71.

Федченко П. Останній роман Володимира Винниченка / П.Федченко // Вітчизна. – 1989. – № 6 (червень). – С. 38 – 42.

Федченко П. Соціальна фантастика В. Винниченка / П. Федченко // В. Винниченко. Сонячна машина. – К. : Дніпро, 1989. – С. 640 – 650.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована