ДОСЯГНЕННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА І ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУКТИВНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ

Артур ГУДМАНЯН

Анотація


У статті окреслюються основні напрямки розвитку теорії художньогоперекладу, що бере початок з практичної діяльності перекладачівантичної доби. Визначається важливість поступального розвитку теоріїперекладу від класичної лінгвістичної теорії перекладу, крізь призмулінгвокультурологічного перекладацького напряму Translation Studies,описового підходу Реймонда ван ден Брока до появи когнітивної моделіперекладу Ж. Делєза. Зазначається, що кожна з представлених теорійзробила свій внесок до наукового поступу теорії перекладу, в цілому, іхудожнього перекладу, зокрема.

Ключові слова


буквальна інтерпретація; вільна інтерпретація; іншість; форенізація; когнітивна модель перекладу

Посилання


Галеева Н. Л. Перевод в культуре: уточнение статуса и понятий

[Электронный ресурс] / Н. Л. Галеева. ― Режим доступа:

http://www.nsu.ru/education/virtual/cs9galeeva.pdf.

Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. ― М.: Раритет, 1998. ―

с.

Кам’янець А. Б. Інтертекстуальна іронія і переклад:

[монографія] / А. Б. Кам’янець, Т. Є. Некряч. ― К.: Видавець

Карпенко В. М., 2010. ― 176 с.

Мамардашвили М. К. О сознании / М. К. Мамардашвили //

Лекции. Статьи. Философские заметки / под общ. ред.

Ю. П. Сенокосова. ― М.: Лабиринт, 1996. ― С. 214-229.

Риффатерр М. Критерии стилистического анализа /

М. Риффатерр // Новое в зарубежной лингвистике. ― Вып. 9:

Лингвостилистика. ― М. : Прогресс, 1980. ― С. 69-98.

Усачева А. Н. Когнитивный аспект межкультурной

коммуникации / А. Н. Усачева // Коммуникативные аспекты

современной лингвистики и лингводидактики: материалы

Межрегион. науч. конф., Волгоград, 4 февраля 2009 г. ―

Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2009. ― С. 159-163.

Broek Raymond van den. Second Thoughts on Translation

Criticism. A Model of its Analytic Function / Raymond van den

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 33, Київ, 2016 Broek // The Manipulation of Literature. Studies in Literature

Translation. ― London/Sydney: Croom Helm, 1985. ― Р. 54-62.

Child D. Cognitive Styles : Some recent ideas of relevance to

teachers / D. Child // Personality, Cognition and Values. ― L.:

Macmillan, 1986. ― P. 171-195.

Hermans T. On Translatinh Proper Names, with Reference to De

Witte and Max Havelaar / T. Hermans // Modern Dutch Studies. A

volume of essays in honour of Professor Peter King. ― L.: Athlone,

― P. 11-24.

Holmes J. S. The Name and Nature of Translation Studies /

J. S. Holmes // Translated!: Papers on Literary Translation and

Translation Studies. ― Amsterdam: Rodopi, 1994. ― P. 67-80.

Lefevere A. Translation: Its genealogy in the West / A. Lefevere //

Translation, history and culture. ― L., 1995. ― P.13-28.

Toury G. The nature and Role of Norms in Literary Translation /

G. Toury // Lierature and Translation: New Perspectives in Literary

Studies. ― Leuven: Acco, 1995. ― P. 83-100.

Venuti L. Strategies of translation / L. Venuti // Routledge

encyclopedia of translation studies / M. Baker (ed.). ― London:

New York: Routledge, 1998. ― P. 240-244.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована