ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕФОРМАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Галина ЄНЧЕВА, Єлизавета ФІРСОВА

Анотація


У статті проаналізовано перекладацькі трансформації та деформаціїщодо перекладу українською мовою власних назв та значущих іменхудожнього твору, на матеріалі роману жанру фентезі англійськогописьменника Дж. Р. Р. Толкіна. Встановлено, що власні імена у творівикористовуються з номінативною і характеристичною функцією іпозиціонуються автором як один з головних стилістичних засобів, щозумовлює необхідність доперекладацького аналізу і уважного виборуметоду формування відповідників онімів. Визначено основні способи таприйоми задля формування відповідників імен художнього твору вукраїнському перекладі. Виконано контрастивний контекстуальний аналізавторських онімів в тексті мови оригіналу і текстах мови перекладу.Виокремлено приклади непередачі/зміни, деформації інформації, якаміститься в імені власному, при художньому перекладі з англійськоїукраїнською мовою.

Ключові слова


власні назви; значущі імена; перекладацькі трансформації; деформації; художній переклад; методи формування відповідників онімів.

Посилання


Бережна М. В. Ономастикон романів Дж. К. Ролінг циклу «Гаррі Поттер» в українському та російському перекладах: автореф. дис.... канд. філол. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / М. В. Бережна. – К., 2009. – 20 с.

Бережна М. В. Тринадцять етапів перекладу власних імен та назв / М. В. Бережна // Вісник Сумського держ. ун-ту. – 2007. – С. 62–67. – (Серія : Філологія ; № 1 ; Т. 2).

Влахов С. И. Непереводимость в переводе. – Изд. 3-е, испр. и доп. / С. И. Влахов, С. П. Флорин. – М. : «Р. Валент», 2006. – 448 с.

Ермолович Д. И. Имена собственные. Теория и практика межъязыковой передачи на стыке языков и культур / Д. И. Ермолович. – М. : Валент, 2005. – 416 с.

Зорівчак Р. П. Український художній переклад і буття нації / Р. П. Зорівчак // Чужомовне письменство по сторінках західно-європейської періодики (1914 – 1939). – Львів, 2003. – С. 13.

Новичков А. А. Ономастическое пространство англоязычных произведений фэнтези и способы его передачи на русский язык: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / А. А. Новичков. – Северодвинск, 2013. – 26 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 187 с.

Стасюк Б. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж. Р. Р. Толкіна «The Lord of the Rings» і У. К. Ле Ґуїн «A Wizard of Earthsea»): дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Б. Стасюк. – К., 2011. – 226 с.

Толкієн Дж. Р. Р. Володар Перснів. Трилогія. Кн. 1–3 / Дж. Р. Р. Толкієн. Перекл. з англ. А. В. Немірової. – Харків: Фоліо, 2003. – Кн. 1: 429 с.; Кн. 2: 319 с.; Кн. 3: 398 с.

Толкін Дж. Р. Р. Володар Перснів. У 3-х частинах / Дж. Р. Р. Толкін. Перекл. з англ. К. Оніщук. Перекл. віршів і літ. ред. Н. Федорака. – Львів : Астролябія, 2013. – Ч. 1: 704 с.; Ч. 2: 576 с.; Ч. 3: 704 с.

Толкін Дж. Р. Р. Володар Перстенів / Дж. Р. Р. Толкін. Перекл. з англ. О. Фешовець.– Львів : Астролябія, 2006. – 1088 с.

Толкин Дж. Р. Р. Руководство по переводу имен собственных из«ВластелинаКолец»,http://www.kulichki.com/tolkien/cabinet/guide/guide.

Толкін Дж. Р. Р. Володар перснів : Трилогія / З англійської переказав О. М. Мокровольський. – К. : Школа, 2000. – Ч. 1. – 398 с.

Tolkien J. R. R. The Lord of the Rings. Parts 1–3 / J. R. R. Tolkien. – New York : Ballantine Books, 2006. – Part 1: 462 p.; Part 2: 402 p.; Part 3: 494 p.

Фадєєва О. Роль толкієнізмів у реалізації мовних функцій: перекладознавчий аспект / О. Фадєєва, М. Адаменко // Теоретична і дидактична філологія. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2012. – 332 с. – С. 291 – 296.

О. І. Про мову і переклад / О. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована