РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ

Людмила БІЛЯКОВИЧ

Анотація


У статті розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з проблемами інтерпретації, інтертекстуальних зв’язків та художньої рецепції, що є передумовами творення літературного тексту. Досліджено проблеми літературної традиції, аналізу художньої рецепції історичної постаті, які дозволяють унаочнити процес формування спадкоємних зв’язків в українському письменстві. Визначено, що науковий принцип інтертекстуальності дозволяє подати літературну традицію в її процесуальних, а не статичних характеристиках, врахувати іманентні ментальні риси і весь комплекс зовнішніх впливів.


Ключові слова


інтерпретація; інтертекстуальність; рецепція; літературна традиція; парадигма; історичний роман; літературознавство.

Посилання


Нечуй-Левицький І. Зібрання творів : у 10 т. / І. Нечуй-Левицький. – К. : Наук. думка, 1968. – Т.10. – 587 с.

Кривцун О. Эстетика / О. Кривцун. – М. : Аспект-пресс, 2000.– 430 с.

Франко І. Я. Передмова до повісті «Захар Беркут» / І. Я. Франко: зібрання творів у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 16. – С.7–8.

Аристотель. Поэтика: Об искусстве поэтики / Аристотель. – М. : Искусство, 1957. – 134 с.

Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) / О. Білецький // Збірник праць : у 5 т. – К. : Наук. думка, 1965. – Т.2.

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Вид-во «Літопис», 2002. – 831 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 444 с.

Киричук С. А. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи / С. А. Киричук : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. – українська література / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована