ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Світлана ГУРБАНСЬКА

Анотація


У статті розглянуто постмодерністський художній дискурс як особливий смисловий осередок інтертекстів; окреслено специфіку інтертекстуальних зв’язків у постмодерністських художніх текстах; визначено роль прецедентних імен в організації структурної цілісності постмодерністських художніх текстів; виявлено особливості вживання прецедентних імен крізь призму авторської свідомості, зокрема визначено їхню роль в індивідуально-авторській творчій концепції; визначено інтенції авторського звернення до прецедентних імен.


Ключові слова


постмодернізм; постмодерністський дискурс; інтертекст; інтертекстуальні зв’язки; джерела інтертекстів

Посилання


Англо-український словник / укл. М. Л. Подвезько, М. І. Балла. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1974. – 663 с.

Бутакова Л. О. Авторское сознание как базовая категория текста: когнитивный аспект: дисс. … доктора филол. наук : 10.02.19 / Бутакова Лариса Олеговна. – Омск, 2001. – 458 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2009. – 832 с.

Корабльова Н. В. Інтертекстуальність літературного твору (на матеріалі роману А. Бітова «Пушкінський дім») : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Н.В.Корабльова. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Крилаті вислови в українській літературній мові / укл. А. П. Коваль, В. В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1975. – 335 с.

Новый англо-русский словарь / В. К. Мюллер, В. Л. Дашевская, В. А. Каплан и др. – 8-е изд. – М. : Изд-во «Русский язык», 2001. – 880 с.

Пелевин В. О. Желтая стрела / Виктор Олегович Пелевин. – М. : Вагриус, 2000. – 496 с.

Пелевин В. О. Омон Ра / Виктор Олегович Пелевин. – М. : Вагриус, 2001. – 272 с.

Санина Г. Г. Русский именинник XX века / Г. Г. Санина // Язык. Время. Личность : Междунар. науч. конф., 3–5 дек. 2002 г. [редкол. : Л. О. Бутакова (отв. ред.), М. П. Одинцова, И. Г. Бескоровайная и др.]. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2002. – С. 202–205.

Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература / Ирина Степановна Скоропанова. – М. : Флинта ; Наука, 2001. – 607 с.

Тарановский К. О поэзии и поэтике / сост. М. Л. Гаспаров. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 432 с.

Тисяча крилатих виразів української літературної мови / укл. А. П. Коваль, В. В. Коптілов. – К. : Наукова думка, 1964. –

с.

Carter A. Heroes and Villains / Angela Carter. – N. Y. : Penguin Books, 1993. –151 p.

Carter A. The Magic Toyshop / Angela Carter. – N. Y. : Penguin Books, 1996. – 200 p.

Carter A. Wise Children / Angela Carter. – N. Y. : Farrar, Straus and Giroux, 2007. – 234 p.

Longman Dictionary of Contemporary English : sixth printing. – China, 2012. – 2081 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована