ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПЕРЕКЛАДАХ ТЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМОК)

Наталія БІЛОУС

Анотація


Стаття присвячена особливостям передачі категорії модальності як інституціональної категорії, яка формує теологічний дискурс та реалізується в текстах цього типу дискурсу. Було проаналізовано мовні маркери категорії модальності, а також проведено дослідження щодо їх відповідності у перекладі українською мовою. Розглянуто об’єктивну специфіку категорії модальності залежно від мови вживання та її відображення на граматичному та лексичному рівнях.

Ключові слова


переклад теологічних текстів; теологічний дискурс; об’єктивна модальність; суб’єктивна модальність; евіденційність; пряма евіденційність; непряма евіденційність

Посилання


Ансельм Грюн. Любити себе / Ансельм Грюн. — Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу, вид. відділ «СВІЧАДО», 2001. — 87 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка : пер. с франц. / Ш. Балли. — Москва : Изд-во иностранной литературы, 1955. — 416 с.

Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А. В. Бондарко. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 208 с.

Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике: избранные труды / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1975. – 558 с.

Кардинал Крістоф Шенборн. Мета чи випадок? Створення світу й еволюція з точки зору розсудливої віри / Пер. з нім.

О. Конкевича. – Львів : Місіонер, 2008. – 139 с.

Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 638 с.

Модальность. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusgram.ru.

Святе Письмо. Переклад Івана Хоменка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliya.in.ua.

Сухомлин В.В. Суб`єктивна модальність у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі: семантичний і структурний аспекти: автореф. дис. … канд. філол. наук, спец. 10.02.04 «Германські мови»/ Сухомлин Валентина Вікторівна. – Київ,

– 22 с.

Теория функциональной граматики: темпоральность, модальность / А. В. Бондарко, Е. И. Беляева, Л. А. Бирюлин и др. – Л. : Наука, 1990. – 262с.

Эвиденциальность в языках Европы и Азии: сб. ст. памяти Н. А. Козинцевой. – СПб : Наука, 2007. – 638 с.

Anselm Grьn. Gut mit sich selbst umgehen. – Kevelaer: topos, 2011. – 104 S.

Christoph Kardinal Schцnborn. Ziel oder Zufall? Schцpfung und Evolution aus der Sicht eines vernьnftigen Glaubens. – Freiburg: Herder, 2007. – 189 S. G.Helbig

J.Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fьr den Auslдnderunterricht. – Leipzig: VEB Verlag, 1974. – 628 S.

Universitдt Innsbruck. Die Bibel in der Einheitsьbersetzung [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:

//www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована