СПРОСТУВАННЯ «БІЛОГО ПОГЛЯДУ» У ЛІТЕРАТУРНОМУ КАНОНІ КОРІННИХ НАРОДІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Оксана ШОСТАК

Анотація


Стаття присвячена темі етнічних розбіжностей у сучасному суспільстві США та Канади та її втіленні у літературних творах письменників корінного походження. Авторка прискіпливо аналізує один із найглибших прихованих расових стереотипів сучасного суспільства, так званий «білий погляд» на оточуючий світ і його проекцію у літературній традиції корінних народів Північної Америки на прикладі творів Луїз Ердріч, Луїса Оувена, Томаса Кінга, Джералда Візенора, Джулії Лоурі Рассел, Патрісії Рілер. Дослідниця доводить, що формуючи власний  літературний канон, письменники-нативісти прагнуть створити альтернативну історію Північної Америки та альтернативну систему етнічних цінностей з метою заявити про себе і своє бачення світу і у такий спосіб протистояти, нав’язаним масовою культурою образам.

 


Ключові слова


«білий погляд»; літературна традиція корінних народів Північної Америки; стереотипи масової культури про індіанців; етнічні меншості; християнська цивілізація; матріархат; расизм.

Посилання


Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття / Т.Н. Денисова. – К.:Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 487с.

Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи: автореферат дис….канд.філол.наук: 10.01.04/Ю.В.Джолос; Київ нац.ун-т ім.Т.Шевченка. – К.,2010. – 20 с.

Димитрова Ф.Ф. Познать культуру белых через их сады / Ф.Ф.Димитрова // Материалы ХХХV международной конференции: Плюрализм в культуре США: литература, история, искусство. Москва 11-18 декабря 2009г. – М.:МедиаМир, 2011. – С.141-148.

Лазаренко Т. Д. Просвітницькі тенденції у творчості Л.М.Сілко / Т.Лазаренко// Американські літературні студії в Україні. – К. – 2005. – Вип.2 «Просвітницька традиція в літературі США». – С.196-202.

Cook-Lynn, Elizabeth Anti-Indianism in Modern America: A Voice from Tatekeya’s Earth/ Elizabeth Cook-Lynn. – Champaign: U.of Illinois Press, 2007. – 240 p.

Cox James H. Muting White Noise: Native American and European American Novel Traditions/ James H. Cox – Norman: U. of Oklahoma Press, 2009. – 352 p.

Erdrich, Louise. The Painted Drum: Novel / Louise Erdrich. – New York: Harper, 2005. -276 p.

Erdrich, Louise .The Round House Novel / Louise Erdrich. – New York: Harper, 2012. - 317 p

Hargreaves, Allison. Finding Dawn and Missing Women in Canada. Story-Based Methods in Antiviolence Research and Remembrance / Allison Hargreaves // SAIL, Vol 27, Number 3, Fall 2015. – U. of Nebraska Press. – P.83-111.

Lincoln, Kennet. Native American Renaissance/ Kennet Lincoln. – Berkley, Los Angeles, London: U. of Californai Press, 1985. – 320 p.

King, Thomas. One Good Story, That One/ Thomas King. –

Toronto : Harper Perennial, 1993. – 147p.

Owens, Louis. Bone Game: Novel/ Louis Owens. – Norman and London. U. of Oklahoma Press, 1994. – 243 p.

Riley, Patricia Adventures of an Indian Princess / Patricia Riley // Earth Song, Sky Spirit. Short Stories of the Contemporary Native American Experience. – NY, London, Toronto, Sydney, Auckland: Anchor Books-Doubleday, 1993. – P.133 – 140.

Russell, Julia Lowry. Faces/ Julia Lowry Russell // Song, Sky Spirit. Short Stories of the Contemporary Native American Experience. – NY, London, Toronto, Sydney, Auckland: Anchor Books-Doubleday,

– P.125 - 132.

Smith, Andrea Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide/ Andrea Conquest Smith. – Cambridge: South End, 2005.- 229 p.

Smith, Paul Chaat. Everything You Know about Indians Is Wrong / Paul Chaat Smith. – Minneapolis-London: U. of Minnesota Press,

– 193p.

Stevenson, Winona. Colonialism and First Nations Women in Canada / Winona Stevenson // Scratching the Surface: Canadian Anti-racist Feminist Thought. / Ed.Enakshi Dua and Angela Robertson. – Toronto: Women’s P, 1999. – P.49-82.

Vizenor, Gerald. Chansers: Novel / Gerald Vizenor.- Norman. U. of Oklahoma Press, 1994. – 159p.

Yancy, George. Black Bodies, White Gazes: The Continuing Significance of Race/ George Yancy. – Lanham: Littlefield Publishers Inc., 2008. – 290p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована