ОНТОЛОГІЯ ЧИТАННЯ: РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ДИТИНСТВА

Роксоляна КОХАН

Анотація


У праці досліджено окремі аспекти моделювання «рецептивного горизонту» в дискурсі літератури про дітей. Із залученням методологічних підходів рецептивної естетики вивчено особливості розгортання художнього світу прози Юстейна Ґордера, де у фокусі репрезентації перебуває дитина-підліток. Диференційовано основні типи сприймання твору про дитину (дітей, дитинство), а також визначено деякі особливості у трансформації рецепції та інтерпретації смислу романів та повістей норвезького письменника.

Ключові слова


художній світ; рецепція; інтерпретація; читач; інтенційна ідея

Посилання


Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 525–538.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

Ізер В. Процес читання, феноменологічне наближення / Вольф Ізер // Слово. Знак. Дискурс: [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів: Літопис, 2001. – С. 349–368.

Компаньон А. Демон теории / Антуан Компаньон – М.: Изд-во Сабашниковых, 2001. – 307 с.

Мацевко-Бекерська Л. Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література / Л. Мацевко-Бекерська. – К., 2009. – 407 с.

Сартр Ж.-П. Что такое литература? / Жан-Поль Сартр. – СПб.: Алетейя, 2000. – 466 с.

Червінська О.В., Зварич І.М., Сажина А.М. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту : Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури: Науковий посібник / О. Червінська, І. Зварич, А. Сажина. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 284 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована