ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «КРИНИЧАР»)

Марія ЯЦЬКІВ

Анотація


У статті розглянуто взаємодію мови й культури, особливості функціонування фразеологізмів у художньому творі. У лінгвокультурному аспекті досліджено індивідуально-авторські фразеологічні одиниці, репрезентовані в романі закарпатоукраїнського письменника Мирослава Дочинця «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії». У романі М. Дочинця виявлено широке функціонування фразеологізмів, зокрема найбільш уживаними є фраземи з компонентом «слово».

Ключові слова


лінгвокультурологія; фразеологія; фразеологізм; фразеологічні одиниці; фразеологічна картина світу; індивідуально-авторські фразеологізми.

Посилання


Домчук М. П., Нестерук О. В. Художнє осмислення типу українця в прозі Мирослава Дочинця / М. П. Домчук, О. В. Нестерук // Дипломна робота. – Суми, 2014. – 76 с.

Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії / М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2013. – 331 с.

Євтушина Т. О. Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника / Т. О. Євтушина / дис. канд. філол. наук. – Одеса, 2005. – 212 с.

Маслова В. А. Лингвокульторология / В. А. Маслова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 208 с.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови : етимологічний та етнолінгвістичний аспекти: монографія / Л. В. Савченко. – Сімферополь: Доля, 2013. – 600 с.

Сорока П. Книга, принесена янголом [Електронний ресурс] / П. Сорока. Режимдоступу: http://miroslavdochinets.com/рецензії/120-книга,-принесена-янголом. Htmlё.

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 141 с.

Хома Н. Ономастичний простір в українських фразеологізмах (прислів’ях, приказках) / Н. Хома // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України / редкол. : В. Г. Матвіїшин та ін. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 29/31. – С. 411–413.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована