ФОЛЬКЛОРИЗМИ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ІДІОСТИЛІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

Наталія ШАТІЛОВА

Анотація


У статті простежено вплив мовностилістичної організації текстів народнопоетичного жанру на ідіостиль С. Воробкевича; розглянуто фольклоризми (зменшено-пестливі форми слів, постійні означення, апозитивні конструкції, складні парні комплекси, семантико-синтаксичні паралелізми, традиційні порівняння), що, функціонуючи в художніх текстах письменника як психоментальні різнорівневі словесно-образні знаки, ідентифікують автора як національно-мовну особистість і, акумулюючи своєрідну образність, символіку, етичні та естетичні оцінки, маніфестують етнокультуру та мовну картину світу українців.


Ключові слова


ідіостиль; фольклоризм; мова письменника; усна народна творчість; мовно-естетичний знак національної культури.

Посилання


Беценко Т. Природа мовно-поетичної універсальності народнопісенної творчості / Т. Беценко // Світогляд – Філософія – Релігія: зб. наук. пр. – 2012. – Випуск 3. – С. 111–123.

Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Герасим. – Львів, 2010. – 376 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки національної культури / С. Я. Єрмоленко // Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). – К.: Довіра, 1999. – С. 358–368.

Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – К. : Рад. шк., 1987. – 242 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Лист С. Воробкевича до Д. Танячкевича [на Буковині 1865 р.] / С. Воробкевич // Твори [упор., підгот. текстів, вступ. ст. та приміт. М. Г. Івасюка]. – Ужгород : Карпати, 1988. – С. 547.

Маковей О. Ізидор Воробкевича // Твори Ісидора Воробкевича / О. Маковей. – Львів : Вид-во т-ва «Просвіта», 1909. – Т. 1. – С. 5–8.

Романчук Ю. Передмова // Твори Ісидора Воробкевича / Ю. Романчук. – Львів : Вид-во т-ва «Просвіта», 1909. – Т. 1. – С. 3–4.

Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине / Леся Українка // Зібрання творів : У 12-ти т. – Т. 8 : Літературно-критичні та публіцистичні статті. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 62–75.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована