Препарування зображення райдужної оболонки при ідентифікації особистості

Любовь Владимировна Рябова, Мария Евгеньевна Самойленко, Юлия Петровна Бойко

Анотація


Розглядається метод швидкого визначення на цифрових зображеннях ока точки центру, що лежить всередині зіниці, яка може далі використовуватися як його наближений центр областей невеликого розміру. Метод заснований на бінарізації зображення з подальшим пошуком зіниці детектором Кенні. Для препарування зіниці з метою його видалення з вихідного зображення використовується виділений контур. Наведено альтернативний метод препарування зображення райдужної оболонки ока за рахунок точного позиціонування об'єкта, частково закритого непрозорою маскою. Для проведення чисельних експериментів в якості бази даних використані зображення очей загальнодоступної бази CASIO.

Ключові слова


райдужка; розпізнавання райдужної оболонки; бінаризація зображень; ідентифікація

Посилання


Daugman J.Information Theory and the Iris-Code. IEEE Trans. Info.Foren.Sec 11(2), 2015. – P. 400-409.

Xu L. A new curve detection method: Randomized Hough transform (RHT) / Xu L., Oja E., Kultanan P. // Pattern Recog. Lett, N11, 1990, P. 331-338.

Rad A.A. Fast Circle Detection Using Gradient Pair Vectors / Rad A.A., Faez K., Qaragozlou N. // Proc. 7th Digital Image Computing: Techniques and Appli-cations, 2003. – P. 879-887.

Boyd M. MSc Computing Science Group Project Iris Recognition / Boyd M., Carmaciu D., Giannaros F., et al // Imperial College, London. 2010.

Canny J.F. Finding edges and lines in images // J.F. Canny. Master's thesis, MIT. AI Lab. TR-720. 1983

Canny J.F. A computational approach to edge detec-tion // J.F. Canny.IEEE Transaction on Pattern Anal-ysis and Machine Intelligence, 8. 1986. – P. 679 – 714.

Information technology. Biometric data interchange ats. Part 6: Iris image data. . Requirements: ISO/IEC 19794-6:2011, International Organization for Stand-ardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC), 2011, 19 р

Пат.98230 Україна, МПК А61В 70. Пристрий для отримання зображення райдужнои оболонки ока.Рябова Л.В. заявник та патентовласник Націо-нальний авіаційний університе; заявл. 07.10.2014; опубл.27.04.2015.

Трекин А. Н. Метод проекций яркости при поиске зрачка на изображении / Трекин А. Н. // Техни-ческие науки: теория и практика: материалы меж-дунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2012 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый. – 2012. – С. 24–28.

Минакова Н.Н. Информационная система ана-лиза структуры радужной оболочки глаза / Мина-кова Н.Н., Петров И.В. // Ползуновский сборник. – 2012. – № 3/2. – С. 230-234

Малин И.Н. Устойчивый метод выделения границ радужки в видимом диапазоне / Малин И.Н. // GrafiCon. – 2012. – №5. – C. 154-156.

Пилипенко М.Н. Определение центров зрачков на видиоизображении / Пилипенко М.Н. // Моло-дежный научно-технический вестник. – 2010. – С. 111-116.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory