Приставка кібер-: чи все очевидно?

Александр Евгеньевич Архипов

Анотація


Розглянуто ситуацію, що склалася на сьогодняшний день, пов'язану зі становленням термінології в сферах інформаційної та кібербезпеки. Досліджено досить давню проблему підміни терміна «безпека інформації» терміном «інформаційна безпека». Основний акцент в статті зроблено на застосуванні термінів з приставкою кібер-. Показано, що за її допомогою виділяється клас кіберсистем, які використовуються для вирішення завдань управлінського характеру в самих різних видах діяльності. Однак у порівнянні з традиційними системами управління, в яких для вироблення управління реалізується сукупність взаємопов'язаних процесів збору, накопичення та обробки інформації, в кіберсистемах на перше місце висувається вимога безперервності й сталості управління. Ця вимога може бути виконано лише за умов забезпечення доступності, цілісності й конфідеційності вихідної інформації, яка за-лучається для вироблення управлінського рішення. У статті аналізуються основні властивості сучасних киберсистем, зміст і взаємозв'язок понять «кіберпростір», «кібербезпека», «кіберзагроза».

Ключові слова


безпека інформації; інформаційна безпека; інформаційний простір; кіберсистеми; кіберпростір; кібербезпека; кіберзагроза

Посилання


Стратегія національної безпеки України. Указ пе-зидента України №287/2015 від 25.05. 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/286/2015.

Архипов О.Є., Архипова Є.О. Положення про інформаційну безпеку в міжнародних стандартах // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави.-2010.- №2(4), с.62-65.

Архипов О.Є, Архипова Є.О. Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» та «безпека інформації» // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информацион-ной безопасности. Материалы международной научной конференции ИТБ-2014.Сборник научных трудов. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. – Выпуск 14. - 180 с., С. 18-30. ISBN: 978-966-2344-34-9.

НД ТЗИ 1.1-003-99. Терминология в области защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа. ДСТСЗИ СБ Украины, 1999.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 Информационная технология. Практические правила управления ин-формационной безопасностью.

Кузьмин А. Терминология в сфере международной информационной безопасности/ А.Кузьмин, Ю.Жуков, Д.Финогенов // BIS Journal. № 3(18). – 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.journal.ib-bank.ru/numbers.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и терминология.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

ISO/IEC 27032:2012 Information technology. Security techniques. Guidelines for cybersecurity.

Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів / Автор-укладач Я.О. Чепуренко. – К.: «Освіта України», 2008. – 544 с.

Войтенко Ю.А. Кибербезопасность – проблема столетия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://3222.ua/ru/article/kberbezpeka-prolema_ stolttya.htm.

Каткова М. В. Понятие «информационное пространство» в современной социальной философии / М.В.Каткова //Известия Саратовского университета. 2008. Т.8. Сер. Философия.

Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. М.: «Советская Энциклопедия», 1973. Т.12, С.75. – 624 с.

Медин А. Силы ВВС США, предназначенные для ведения боевых действий в киберпространстве, и взгляды командования на их применения / А. Ме-дин, С. Маринин // Зарубежное военное обозре-ние. - 2012. - № 6. - С. 54-59.

Медин А. Силы киберопераций ВМС США и ос-новные направления их применения / А. Медин, С. Маринин // Зарубежное военное обозрение. - 2012. - № 9. - С. 67-72.

ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 Інформа-ційні технології. Методи захисту. Звід правил для управління інформаційною безпекою. [Електрон-ний ресурс] – Режим доступу: http://s-byte.com/useful/27002.pdf.

НД ТЗИ 1.1-002-99. Общие положения по защите информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа. ДСТСЗИ СБ Украины, 1999.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory