№ 12 (2018)

Зміст

Статті

МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО STEM-ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
B. М. Андрієвська 9-13
МОВА В СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В АВІАЦІЙНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Л. В. Барановська 13-18
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. О. Білоус 18-22
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Л. О. Богославець, Г. Кікена 23-27
МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Л. В. Гурєєва 27-31
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АВІАФАХІВЦІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ PDF
Н. І. Демченко 31-38
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА СУЧСНОЇ ОСВІТИ PDF
М. А. Желуденко, А. Сабітова 38-43
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІЛОТІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ PDF
О. В. Задкова, О. Бродова 43-47
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-СТЮАРДІВ PDF
Н. Іваненко, С. Оргєєва, О. Харун 47-52
НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. Ковтун, С. Сидоренко 52-60
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОШИЦЕ: НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ PDF
Г. Козлакова 60-65
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
А. Кокарєва 65-69
МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
О. Кондур 69-74
ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Е. В. Лузік, Л. Хоменко-Семенова 74-81
ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. Медведчук 81-85
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
В. Рахманов 85-89
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Т. Саєнко 89-94
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАПИТУ 21 СТОРІЧЧЯ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ОЧІКУВАННЯ PDF
Н. Самойленко 94-101
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ PDF
Н. Сєнчина 101-108
СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У КУРСАНТІВ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
І. Смирнова 108-112
МЕТОДИ ПСИХОСЕМАНТИКИ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СВІДОМОСТІ PDF
О. Дробот 113-118
СИНДРОМ ВИГОРАННЯ ЯК ПРОЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІВ PDF
О. Дубчак 118-123
OCOБИCТICНI ДEТEPМIНAНТИ ГOТOВНOCТI ДO ПPOФECIЙНOГO PИЗИКУ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ PDF
М. Патруль 123-130
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ Без заголовку
В. Семиченко 130-140


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua