ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Тамара Олександрівна Михеєва

Анотація


У статті розкрито актуальність вирішення проблеми формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі в процесі їхньої професійної підготовки. Проаналізовано погляди сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців щодо професійної підготовки інженерних кадрів у закладах вищої технічної освіти, зокрема авіаційних спеціальностей, та актуальні питання підготовки іноземних студентів. Виокремлено низку суперечностей, з якими зіштовхуються іноземні студенти, які приїжджають у незнайому країну отримувати обрану спеціальність. Наголошено на важливості педагогічної підтримки під час адаптаційного періоду студентів-іноземців. Проаналізовано основні вимоги та обов’язки інженерів з обслуговування повітряних суден згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 68 «Авіаційний транспорт»). З’ясовано, що готовність до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі являє собою динамічну систему взаємопов'язаних зовнішніх та внутрішніх чинників особистості, які взаємодіють у сукупності з набутими під час професійної підготовки знаннями, вміннями та навичками, спрямованими на успішне виконання професійної діяльності. Наголошено на тому, що формування готовності до професійної діяльності іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі буде ефективним за умови створення відповідного освітньо-інформаційного середовища та побудови особистісної траєкторії навчання

Ключові слова


готовність до професійної діяльності; інженер авіаційної галузі; іноземні студенти; освітньо-інформаційне середовище; особистісна траєкторія навчання; професійна діяльність

Посилання


Бакало, О. М. (2017). Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Національний авіаційний університет, Київ.

Булгакова, Н. Б. (2002). Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному університеті: автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». НАНП України, Інститут педагогіки, Київ.

Ворона, М. І. (2013). Сучасний стан забезпечення процесу навчання іноземців в Україні: організаційно-правовий аспект/ М. І. Ворона // Університетські наукові записки, №1 (45), 423-430.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68 «Авіаційний транспорт» (2002).

Ігнатюк, О. А. (2010). Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету: автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Іноземні студенти в Україні (2020). Український державний центр міжнародної освіти. Міністерство освіти і науки України.

Клименко, М. М. (2018). Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків з експлуатації машин та механізмів у технічних університетах: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти, Київ.

Коваленко, О. П. (2017). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький.

Ковальова, О. С. (2020). Формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький.

Круглик, В. С. (2018). Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: автореферат дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Запорізький національний університет, Запоріжжя.

Лузік, Е. В. (2020). Формування та реалізація особистісної траєкторії успіху майбутнього фахівця в освітньо-інформаційному середовищі закладу вищої освіти / Е.В. Лузік // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Київ. 121 – 125.

Невзоров, Р. В. (2019). Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький.

Сін Чжефу (2015). Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Старобільськ.

Смолікевич, Н. Р. (2018). Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів.

Чупахін, С. А. (2018). Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Національний авіаційний університет, Київ.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua