НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

І. Тімкін, Н. Новікова

Анотація


В сучасних умовах викликів та загроз для Української держави актуальним стає визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка значною мірою формує майбутній розвиток нашої країни.

Патріотичне виховання молоді має чітку цільову настанову – готувати до захисту Батьківщини, і виступає важливою складовою системи забезпечення національної безпеки України.

Невід’ємною частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у громадян готовності захищати, а якщо необхідно і віддати своє життя за Батьківщину.

Виховання патріотизму, як складової світогляду студента, його ставлення до Батьківщини, інших націй та народів, мови, почуття відповідальності за її незалежність, збереження матеріальних і духовних цінностей, повинно стати пріоритетним напрямком розвитку суспільства. Особливо це стосується майбутнього соціального працівника як агента з питань соціальних змін, який у своїй професійній діяльності може здійснювати вплив на формування політичної свідомості та громадянської позиції.

У статті розглядаються підходи до розуміння національно-патріотичного виховання майбутніх соціальних працівників як системи заходів, спрямованих на формування «нового» українця , що діє на основі національних та європейських цінностей. Поняття патріотизму визначається як інтегральна цінність та духовно-моральна якість особистості

Ключові слова


Батьківщина; виховання; громадянський патріотизм; конституційний патріотизм; національно-патріотичне; нація; патріотизм; національні традиції; національна свідомість

Посилання


Возможности муниципальной политики. Право и образование, (2), 83-92.

Васильченко С.М. Форми, методи і засоби національно – патріотичного виховання дітей та молоді у сучасних умовах [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.nbuv-gov.ua/old_rn/Natural/Vznu/.../129-135.pdf .

Демешкевич В.А. Особливості патріотичного виховання молодів контексті розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.managment.kr.sch.in.ua/naukovo-praktachna_internet-K .

Загородня А. Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.tme.umo.edu.ua/docs/10/6.pdt.

Кон И.С. (1969). Психология предрассудка . Новый мир(9), 186-193.

Конституція національно – патріотичного виховання дітей і молоді. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:/mon.gov.ua/usi-novini/2015/06/16/naczoonalno-patriotichne-vixovannya/.

Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.Zako.rada,gov.ua/go/580/2015.

Стех Є.О. (2012), Професійно-технічний навчальний заклад як середовище формування патріотизму учнівської молоді. Соціальна робота в Україні: теорія і практика, (3-4), 32-40.

Сухорукова В.М. (2015), Як виховати патріота, 3-27.

Вишневський О. (2001) Теоретичні основи педагогіки. Підручник для студентів, 258.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х