КОНЦЕПЦІЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЯК ЗАСОБУ УЗГОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС

I. Івашкіна, A. Шевченко

Анотація


В даній статті розглядається концепція білінгвальної освіти, як засобу узгодження освітньої системи України зі стандартами ЄС. Актуальність даної теми, полягає в тому, що в силу своєї поліетнічності, українське суспільство потребує формування полікомунікативної особистості, що зможе адаптуватися до професійних реформ у глобалізованому світі. Розгляд даної теми також є важливим через етно-соціальну напругу, що присутня в деяких країнах ЄС і є зумовленою лінгвістичною диференціацією історично сформованою на одній географічній території.

Метою даної статті є дослідження концепції білінгвальної освіти та її впливу на особистість. В ході написання даної роботи було використано метод аналізу для порівняння навчальних програм білінгвальної освіти вищих навчальних закладів країн ЄС.

У статті досліджено досвід білінгвальної освіти країн ЄС, а також авторами виведено три види концепцій білінгвальної освіти, що діють в ЄС. Також в статті запропоновані шляхи до імплементації білінгвальної системи освіти до системи вищої освіти України

Ключові слова


білінвгальна освіта; білінгвальна програма; навчальна програма; освітній простір ЄС; полікомунікативність

Посилання


Бузовський А.В. (2011) Двомовна освіта у школах США та Європи, Науковий вісник Донбасу. Луганськ: Луганський національний університет ім. Т.Шевченка

Крсек О.Є. (2015) Двомовна освіта дітей з етнічних меншин в державних навчальних закладах, Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Северодонецьк: СНУ ім. В. Даля

Тадеєва М. І. (2008) Проблема білінгвізму і плюрилінгвізму в мовній освіті європейських країн, Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі. Донецьк.

Malá E. (2012) Jazyková a interkultúrna dimenzia v procese internacionalizácie vzdelávania, Ianua ad Linguas Hominesque Reserata II. Paríž: Maison des Langues du Monde

Pavón V. (2018) La controversia de la educación bilingüe en España, Tribuna Norteametica. España: Academia

Siguán M. (2012) Lengua y lenguas de España, Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х