ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Н. Демченко, Н. Литвинчук

Анотація


У статті розглядаються концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів,  аналізуються структурні компоненти комунікативної компетентності, які містять соціально-когнітивні і комунікативні уміння (слухати іншого, розмовляти та вмовляти, встановлювати соціальний контакт, переконувати іншого, навіювати тощо).

Крім цього, визначається змістовна характеристика комунікативної компетентності та виокремлено шляхи її формування.

У статті схарактеризовані специфічні особливості спілкування між психологом та клієнтом, окреслені якості, особистісні характеристики, що є професійно значущими і необхідними для успішної професійної діяльності практичних психологів. Авторами обґрунтовується значення формування комунікативної компетенції у майбутніх практичних психологів у вузі для здійснення конкурентоспроможної діяльності у майбутньому.

Тому розглядаючи підготовку майбутніх практичних психологів необхідно орієнтуватись на формування комунікативної компетентності як складової професійної компетентності психолога, а також створення системи професійних навичок, які дозволяють досягати професійного успіху, самореалізації, набуття професійної культури спілкування, професійної інтуїції, рефлексії.

Ключові слова


компетентність; комунікативна компетентність; майбутні практичні психологи; професійна підготовка

Посилання


Андреева, Г. М. (1998). Социальная психология: учеб. для высших учебных заведений. Москва: Аспект Пресс.

Вольфовська, Т. О. (1998). Комунікативна компетентність особистості як умова взаєморозуміння та досягнення згоди. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія, Матеріали методологічного семінару АПН України. Київ: Гнозис.

Дуткевич, Т. В., & Савицька, О. В. (2005). Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум (навчальний посібник). Кам'янець-Подільський: Аксіома.

Емельянов, Ю. Н. (1985). Активное социально-психологическое обучение. Ленинград: ЛГУ.

Єжижанська, Т. С., & Осадча, М. П. (2012). Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації", (3), 23-31.

Жуков, Ю. М., Петровская, Л. А.,  Растянников, П. В. (1990). Диагностика и развитие компетентности в общении. Москва: Издательство Московского университета.

Немов, Р. С. (1999). Основы психологического консультирования. Москва: Владос.

Низовець, О. А. (2007). Теоретико-методологічний аналіз феномену комунікативної компетентності. Актуальні проблеми психології. Київ-Ніжин: Видавництво НДУ, ДС “Міланік” , 10 (1), 51-53.

Василик, М. А. (Ред.). (2003). Основы теории коммуникации: учебник. Москва: Гардарики.

Петровская, Л. А. (1989). Компетентность в общении. Соціально-психологический тренінг. Москва: Изд-во МГУ.

Прозорова, Е. В. (2002). Педагогические условия развития комуникативной компетентності. Мир психологии, (2), 191–202.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua