ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Л. О. Богославець, Г. Кікена

Анотація


У статті на прикладі функціонування деяких спеціалізованих програм аналізуються особливості формування навичок мовної компетентності майбутніх економістів. Доведено, що рівень професіоналізму фахівця визначає компетентність, а його досягнення відбуваються через здобуття необхідних компетенцій, останні досягаються у процесі професійної підготовки. Метою та результатом професійної підготовки фахівця є рівень сформованості компетентності. Розкривається   роль мовної компетентності у формуванні професійної та загальної культури майбутніх фахівців, вплив її  та мовної культури на загальний інтелектуальний розвиток сучасної молоді. Доведено, що мовна освіта майбутнього економіста є важливим чинником його готовності для активної інтелектуальної діяльності в інформаційному просторі. З’ясовується значення дефініції «компетентність». На основі узагальнення літературних джерел визначено структуру професійної компетентності майбутніх економістів та  її компоненти. Доведено, що для реалізації всіх економічних операцій в межах даної компетенції молодому фахівцю-економісту в першу чергу необхідно досконало володіти професійною термінологією,  тобто бути мовно компетентним. Розроблені рекомендації щодо подальшого удосконалення навчальних програм з ділової української мови для студентів-економістів на основі порівняльного аналізу методик формування мовної компетентності у закладах вищої освіти.


Ключові слова


професійна компетентність; економічний аналіз; досвід фахівця; фахові знання; соціально-психологічна зрілість; економічні рішення

Посилання


Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. – 4-е вид., доопр. і доп. – Х. : «Ранок», 2013. – 192.

Борисенко В. В. Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів. /В. Борисенко // Дивослово, 2013, №3.

Внукова О. М. Педагогічна компетентність для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти / О. М. Внукова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. — К., 2016. – Вип. 26 (36). — С. 7-11.

Галимзянова И. И. Формирование языковой компетентности будущих менеджеров в процессе профессионального образования: дис. кандидата пед. наук 13.00.08 / И. И. Галимзянова, Казань, 2002, с. 187.

Кириченко Р. В. Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів / Р. В. Кириченко // Вісник Одеського національного університету. Психологія. — 2012. — Т. 17, Вип. 8. — С. 91-98

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця / Г. Полякова // Вища школа. – 2010. – №10. – С. 78-87.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua