ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З СОМАТИЧНО ПОСЛАБЛЕНИМИ УЧНЯМИ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В. А. Сємічєнко

Анотація


У статті розглядаються психологічні проблеми, що виникають у дітей, які часто хворіють. Доводиться, що часто вчителі цього не усвідомлюють, а тому не надають таким дітям необхідної допомоги. Вводиться поняття готовності вчителів до роботи з соматично послабленими дітьми, пропонується відповідна теоретична модель. За результатами емпіричних досліджень отримано дані про сформованість окремих компонентів готовності. Пропонується програма підвищення рівня готовності вчителів початкових класів до взаємодії з цією категорією учнів, доводиться ефективність її реалізації в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.


Ключові слова


соматично послаблені діти; учні початкових класів; теоретична модель; компоненти структури готовності; програма підвищення готовності вчителів.

Посилання


Альбицкий В. Ю. Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты, пути оздоровления / В.Ю. Альбицкий, А.А. Баранов. – Пермь, 2006. – 86 с.

Арина Г. А. Часто болеющие дети. Какие они? / Г.А. Арина, Н.А. Коваленко // Школа здоровья, 1995. – № 3. – С. 116 – 124.

Бадьина Н. П. Часто болеющие дети. Психологическое сопровождение в начальной школе / Н.П. Бадьина. – М. : Генезис, 2007. – 152 с.

Безруков К. Ю. Часто и длительно болеющий ребенок / К.Ю. Безруков. – СПб. : ИнформМед, 2008. – 169 с.

Ершова И. Б. Часто болеющие дети: возможности комплексной реабилитации / И.Б. Ершова, А.А. Высоцкий, В.И. Ткаченко, И.А. Лашина, А.А. Мочалова // Дитячий лікар. – 2009, № 1. –

С. 58 – 62.

Иванова Н. А. Часто болеющие дети / Н.А. Иванова // РМЖ. – 2008, Т. 16, № 4. – С. 183 – 185.

Лешин В. В. Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний / В.В. Лешин // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 65–75.

Михеева А. А. Психологические особенности часто болеющих детей : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Михеева Анастасия Анатольевна. – М., 1999. – 168 с.

Моісеєнко Р. О. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Р.О. Моісеєнко // Современная педиатрия. – № 2 (24). – 2009. – С. 10 – 14.

Моніторинг здоров’я учнів ЗНЗ: методичний посібник / за ред. В.І. Шахненка. – Дрогобич, 2008. – 24 с.

Мосина Н. А. Особенности развития самосознания часто болеющего младшего школьника / Н.А. Мосина. – Красноярск, 2007. – 144 с.

Світич С. А. Психологічна підготовка вчителів початкових класів до взаємодії з соматично послабленими учнями. – Автореф.дис. … канд. психол.н. –. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – Київ-Острог, 2015.– 19 с.

Світич С. А. Результати психологічного дослідження готовності вчителів початкової школи до роботи з соматично ослабленими школярами / С.А. Світич // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 37(61). – С. 112 – 116.

Семиченко В. А. Системно-структурне моделювання складних об’єктів у психолого-педагогічних дослідженнях її Післядипломна освіта в Україні. – № 3. – 2006.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х