ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Е. В. Лузік

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми інноваційної підготовки практичного психолога у вищому технічному навчальному закладі на засадах педагогічної інноватики. Теоретичне обґрунтування сучасних підходів до конструювання інноваційної моделі підготовки практичного психолога в дослідженні проведено із використанням системо утворюючого ланцюжка моделі інноваційного розвитку освіти. Доведено, що успішність інноваційної моделі підготовки практичного психолога визначатиметься як оптимально-системне включення складових моделі у всі етапи інноваційного процесу підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах.


Ключові слова


новація; інновація; інноваційний процес; інноваційна модель; інноваційний розвиток освіти.

Посилання


Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати.– К. : Грамота, 2005. – С. 59 – 60.

Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2006 – С. 31.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К. : Академ-видав, 2004. – 352 с.

Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики – Т. 2. – К. : Освіта України,

– С. 53.

Haustein H., Maier H. Innovation Glossariу. – Oxford, N.Y., Toronto, Sydney, Frankfurt, 1986.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М. : Изд-во УНЦДО, 2005. – 222 с.

Коновальчук І. І. Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах. / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 124 – 134.

Марущенко О. А. Образование как фактор общественной интеграции // «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: 2000 – № 489. – С. 135 – 138.

Rothwell Roy. The Changing Nature of the Innovation Process / / Technovation, 1 Jan.1993: Пер, обработка А. Сенин. – Электронная версия, 2001 / http:// technopark.al.ru / business / innovation / innovation.htm].

Джанетто К., Уиллер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями. / Пер. с англ. Е.М. Пестеревой. – М. : Добрая книга. 2005. С. 27 – 30.

Андрющенко В., Олійник А. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти /

В. Андрющенко, А. Олійник // Вища освіта України. – 2008. – № 3.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х