ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Іванова

Анотація


У статті досліджено проблеми екологічної освіти, як невід’ємної умови досягнення збалансованого, сталого розвитку держави.

Для формування світогляду, екологічної свідомості та культури у статті розглянуто безперервний комплексний процес основних компонентів: екологічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика та екологічна культура.

Розробка наукових основ неперервної екологічної освіти передбачає: поступове поетапне реформування екологічної освіти та виховання особистості на наукових і духовних принципах; формування екологічної культури новим екологічним світоглядом; аналізу міжнародних зв’язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і науки охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації; розв’язання  екологічних проблем в цілому,  що передбачає діяльність громадських організацій природоохоронного спрямування, та як наслідок підготовку здобувачів вищої освіти з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури.


Ключові слова


освіта; екологічна освіта; екологічна компетентність; екологічна політика; екологічна свідомість, сталий розвиток.

Посилання


Бойченко С. В. Екологічна освіта – основа сталого розвитку суспільства / С. В. Бойченко, Т. В.Саєнко. – К.: Університет «Україна», 2013. – 502 с.

Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях : науково-методичний посібник для вчителів / Бондар О. І. [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 228 с.

Іслам А.В. Сучасна екологічна освіта у ВНЗ України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer31/555.pdf

Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecoosvita.org.ua./

Освіта для сталого розвитку (ОСР): розвиток концепції в рамках процесу «Довкілля для Європи» та основні досягнення в Україні. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecoosvita.org.ua/storinka-knygy/osvita-dlya-stalogo-rozvytku

Про концепцію екологічної освіти в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=01E1O32CC0

Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua