ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЛАСНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ДОМІНАНТНИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ

С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Н. М. Лозенко

Анотація


В роботі піднімається актуальне питання відповідальності студентів за власне здоров’я в контексті готовності майбутнього фахівця до особистого здоров’язбереження. Визначено сутність відповідальності студентів за власне здоров’я, її структура, зміст і форми прояву.


Ключові слова


відповідальність за власне здоров’я; готовність студентів до особистого здоров’язбереження.

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 158 с.

Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья : учеб. пособие / В. А. Ананьев. – СПб. : Балтийская Педагогическая Академия, 1998. – 450 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2000, – 176 с.

Козлова В.А. Проблема формування мотивації студентів на здоров’язбереження. URL: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-04/11kvathppdf (дата звернення: 08.02.2017)

Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.

Оргєєва С.В. Педагогічні умови формування готовності–студентів майбутніх авіадиспетчерів до особистого здоров’язбереження у професійній діяльності. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія.: зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2016. – Вип. 1(8). – С. 95-100.

Оржеховська В. М. Педагогіка здорового способу життя / Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 48. – С. 3-7.

Співак М.В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна. 2016. 536 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/spivak-m.v.-derjavna-politika-zdorovyazberejennya-svitoviy-dosvid-i-ukrayina-d.pdf (дата звернення: 20.04.2017).

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиз¬дат, 1987. – 590 с.

Шушерина О.А. Формирование ответственности как профессионально значимого качества у студентов вуза (на примере технического универ¬ситета) : автореф. дис... канд. пед. наук / О. А. Шушерина. – Новоси¬бирск, 1999. – 24 с.

Яременко О.О., Левін Р.Я. Ідеологія і основні принципи формування здорового способу життя. 2005. С. 61-75. URL: http://www.ukr-socium.org.ua/ Arhiv/Stati/4.2005/61-75.pdf (дата звернення: 22.02.2017).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua