ВПЛИВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ, ЯК МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

С. П. Гейченко, Т. Ф. Свірська, І. В. Скидан

Анотація


У даній статті розглянуті педагогічні умови забезпечення успішного оволодіння знаннями і формування умінь. Доведено, що інтерес до занять фізичним вихованням як навчальними, так і позанавчальними формами занять можна підвищити, якщо в якості засобів використовувати ті види рухової активності, які користуються більшою популярністю у даного контингенту студентів.


Ключові слова


мотивація; фізичне виховання; студенти, умови; заняття.

Посилання


Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции: конспект лекций / А. Н. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 38 с.

Носко М. О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: дис. доктора пед. наук: 13.00.09 / Носко Микола Олексійович. – Чернігов, 2003. – 384 с.

Романчук С. В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів: дис. … наук. ступеня канд. фіз. вих. і с.: 24.00.02 / Романчук Сергій Вікторович. – Житомир, 2006. – 155 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи: учебник / С. Л. Рубинштейн. – [2-е изд.]. – М.: Учпедгиз, 1946. – 703 с.

Сичов С. О. Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів: дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Сичов Сергій Олександрович. – К., 2002. – 156 с.

Freyer D. H. The Measurement of Interests / D. H. Freyer. – N. Y.: Henri Holt, 1981. – 57 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua