ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Сергій Анатолійович Чупахін

Анотація


В статті визначаються суперечності між змістом навчання і вимогами, що висуваються замовниками, до майбутніх спеціалістів. З метою усунення зазначених невідповідностей виникає необхідність застосування контекстного навчання. Особливо це стосується кінцевого етапу в формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні спеціальних дисциплін. На основі проведеного аналізу, обґрунтовуються педагогічні технології, які доцільно застосовувати при контекстному підході в організації освітнього процесу: проектні, ігрові, екскурсійно-виставкові, навчальних фірм; і їх комплексне використання. Це дозволить сформувати професійну компетентність майбутніх спеціалістів з наданням повної уяви про підприємства-представників замовника і процеси, котрі на них відбуваються.Ключові слова


контекстне навчання; педагогічні технології; спеціальні дисципліни

Посилання


Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход : метод. пособие. / А. А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 207 с.

Кондратьева А. Л. Моделирование профессиональной деятельности в системе практичес-ких занятий // Обзорная информация НИИ ВШ. – Вып. 4., 1985. – С. 7–14.

Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: навч. посібник для студ. пед. ін-тів. / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 1993. – 120 с.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи особистісного й професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Кн. 2. – 230 с.

Чобітько М. Г. Технології особистісно-орієнтованої професійної освіти. / М. Г. Чобітько. – К. : Ніка-Центр, 2005. – 88 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова КМ України від 23 листопада 2011 р. № 1341. – Київ.

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. UNESCO. – 2011.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua