СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З БАТЬКАМИ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Марина Ігорівна Радченко

Анотація


У статті розглядається проблема соціально-психологічної реабілітації батьків, що виховують дітей з особливими потребами. Висвітлюються різні форми допомоги таким родинам. Пропонується курс тренінгів особистісного зростання, який враховує специфіку особистісної саморегуляції батьків дітей-інвалідів. Описуються результати проведеного формуючого експерименту. Наводяться середні показники, які наочно демонструють ефективність кожного тренінгового заняття. Підкреслюється комплексний та регулярний характер соціально-психологічної реабілітації родин дітей-інвалідів.Ключові слова


соціально-психологічна реабілітація; батьки осіб з особливими потребами; тренінг особистісного зростання; особистісна саморегуляція

Посилання


Ви не самотні (на допомогу батькам дітей з особливими потребами) / Авт. кол., за ред.

Т. Д. Ілляшенко. – К. : Ніка–Центр, 2002. – 40с.

Жмир В., Циганок С. Дослідження кризових ситуацій та шляхів їх подолання в сім’ях інвалідів із психічними захворюваннями / В. Жмир, С. Циганок // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – № 3–4 (11–12). – С. 100–125

Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. – К., 2000. – 83 с.

Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях. – М., 1989. – С. 41–48, 101–123, 231–248, 296–302.

Майромян Р. Ф. Семья и умственно отсталый ребенок. Дис. канд. мед. наук. М., 1976.

Никандров В. В. Антитренинг, или Контуры нравственных и теоретических основ психотренинга: Учеб. пособие. – СПб. : Речь, 2003. – 176 с.

Тихая Э. В. Коррекция психического развития в процессе обучения младших школьников с аномалиями зрения: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Днепропетровский национальный ун-т. – Днепропетровск, 2001.

Ткачева В. В. О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии // Дефектология. – 2008. – № 4. – С. 3–9.

Франкл В. Психотерапия на практике / М. Паньков (пер.с нем.), В. Певчев (пер.с нем.). — СПб. : Речь, 2001. – 251 с.

Шипицина Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб : Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. – 496 с.

Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 656 с.

Юн Герда. Дети с отклонениями. – Кишинев : «Штиница», 2007. – 176 с.

Юрьева Л. Н. Кризисные состояния: Монография. – Д. : Арт-Пресс, 1998. – 161 с.

Horowitz M. J. Stress response syndromes. 2nd ed. – Northvale, NJ: Aronson, 1986.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua