ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДІАГНОСТИКА В СТРУКТУРІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Галина Вікторівна Католик

Анотація


У статті розглядається структура первинного психотерапевтичного інтерв’ю, яке в свою черго створює підґрунтя для діагностики особистісних та професійних зон Я-концепції особистості практичного психолога, котрий навчається у освітньому проекті. В рамках профвідбору кандидатів на освітній проект з психодинамічної інтегративної дитячо-юнацької психотерапії розглядається змістовна складова авторської психодіагностичної системи.Ключові слова


Я-концепція; психодіагностична система; первинне інтерв’ю; психодинамічна інтегративна дитячо-юнацька психотерапія

Посилання


Бондаренко І. І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців. Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 19 с.

Бурлачук Л. Ф. Психотерапия / Л. Ф. Бурлачук, О. С. Кочарян, М. Э. Жидка // Учебник для вузов; изд 2-е ., – СПб : Питер, 2007. – 408 с.

Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2002. – 736 с.

Голдстейн В. Первинне інтерв’ю і початкові угоди // Журнал практичної психології та психоаналізу, № 2, 2000. – С. 34–45.

Католик Г. В. Психотерапія в контексті світоглядної, мистецької, та наукової ідентифікації / Г. В. Католик // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – К. : Гнозис. – 2010. – С. 127–141.

Католик Г. В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога. Монографія докт. дисертації / Г. В. Католик. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405 с.

Максименко С. Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 2–6.

Мироненко О. Первинне інтерв’ю в психотерапії: від контакту до діалогу/ О. Максименко. – Львів, 2011. – 50 с.

Пісоцький О. П. Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного психолога. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – Педагогічна та вікова психологія /

О. П. Пісоцький. – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 60 с.

Попова Л. В. Идентификация как механизм общения и развития личности: Методические рекомендации / Л. В. Попова, Г. В. Дьяконов. – М. : МГПИ им. В. И. Ленина, 1988. – 231 с.

Сосланд А. И. Психотерапия в сети противоречий/ А.И. Сосланд // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2006. – Т. 3. – № 1. – С. 21–28.

Степанов С. Н., Семенов И. Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования /

С. Н. Степанов, И. Н. Семенов. – 1985. – № 3. – С. 31–40.

Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії. – Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – 103 с.

Терлецька Л. Г. Основи психодіагностики: Навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – К. : Главник, 2006. – 144 с.

Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості / А. В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 197 с.

Хеллінгер Б. Порядки любові: Дозвіл сімейно-системних конфліктів і суперечностей /

Б. Хеллінгер. – М. : Изд-во Інституту Психотерапії.

Холявчук П. К проблеме эффективности в психотерапии / П. Холявчук // Психологія. збірник наукових праць. Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 22. – С. 123–143.

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i15/6.pdf – Белінська М. І. Роль активності і креативності

у розвитку комунікативної компетентності психолога.

http://www.usp.lviv.ua – Фільц О. О. Основні принципи психотерапії.

psychoanalys-orlov.ru/start-th.htm Effective Helping: Interviewing and Counseling Techniques (p. 25) by Barbara F. Okun.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua