ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Олена Валеріївна Жарова

Анотація


У статті висвітлено проблему формування професійної компетентності майбутніх випускників вищих технічних навчальних закладів при розробці освітніх програм для подальшого актуального використання придбаних знань, вмінь та навичок у професійній діяльності. Визначено переваги впровадження професійних стандартів для ринку праці та сфери освіти, їх роль у формуванні якісного трудового потенціалу.


Ключові слова


вища технічна освіта; професійна кваліфікація; компетентнісний підхід; освітні програми; професійні стандарти; освітні програми; формування компетентності

Посилання


Десятов Т. М. П. Професійні стандарти : теоретичні аспекти і методика: методичний посібник / Т. М. Десятов, М. І. Пальчук, Н. П. Паршина // За ред. Ничкало Н. Г. – К. : Видавництво «Арт Економі», 2011. – 234 с.

Жарова О. В. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / О. В. Жарова // Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх радіотехніків К., 2014. – С. 56 – 61.

Жарова О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх радіотехніків у процесі професійної підготовки в технічному університеті: дис. кандидата пед.наук: 13.00.04 / О. В. Жарова. – К, 2015. – 191 с.

Професійні стандарти: теорія і практика розроблення / авт. кол. Л. І. Короткова, Л. Б. Лук’янова, Г. І. Лук’яненко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 220 с.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В. І. Луговий,

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

Ткачук О. В. Стандартизація професійного розвитку катрів: світовий досвід та можливості використання в Україні / О. В. Ткачук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – Т. 2. – С. 220–226.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua