ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Людмила Вікторівна Бондар

Анотація


Стаття присвячена психолого-педагогічній адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі. Успішна адаптація сприяє розвиткові особистості студента, навчально-пізнавального інтересу як мотиву навчальної діяльності. Вихованню студента як суб’єкта діяльності.


Ключові слова


психолого-педагогічна; соціальна адаптація; навчальна діяльність; особистість; суб’єкт навчальної діяльності

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бондаренко О. Ф. Психологічні особливості сучасного студента та проблеми професійної підготовки психологів-практиків // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 8–11.

Дусавицкий А. К. Развивающее образование : теория и практика. Статьи. – Харьков: 2002. – С. 83–85.

Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. – М. : Дом педагогики, 1996. – С. 118–127.

Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №4. – С. 107–112.

Кайданова Л. Г. Організація та контроль самостійної роботи студентів/ Л. Г. Кайдалова, Н. В. Шевченко // Проблеми освіти: наук.-метод.зб. К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. – Вип. 37. – С. 136–142.

Немов Р. С. Психология : Словарь-справочник : В 2 ч. – М. : Изд-во Владос-Пресс, 2007. – 4.1. – С. 70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua