ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Т. О. Ковальова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ефективності використання комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови зі студентами. Перелічені причини зміни ставлення до комп’ютерних ігор, виділені переваги їх використання у навчанні, проаналізовані результати використання ігор під час занять з іноземної мови; також описані методи використання окремих комп’ютерних ігор на заняттях з англійської мови. Аналіз проблеми показав, що, враховуючи зацікавленість сучасних студентів цифровими технологіями, безпосереднє використання окремих частин або рівнів комп’ютерних ігор (або їх опосередковане використання через виконання завдань, пов’язаних з обговоренням чи описом головних героїв, сюжетів та правил улюблених ігор) на заняттях з англійської мови є доцільним, оскільки це допоможе залучити до навчання всіх студентів, підвищити їх мотивацію до вивчення мови та її практичного використання.


Ключові слова


вивчення англійської мови, викладання англійської мови, комп’ютерні ігри, методи використання комп’ютерних ігор, нетрадиційні методики вивчення іноземної мови.

Посилання


De Haan J. Teaching and learning English through digital game projects [Electronic Resource] : – Mode of access: URL: http://www.digitalcultureandeducation.com/uncategorized/ dce1046_dehaan_2011_html/. – Title from the screen.

Felicia P. Digital games in schools : A handbook for teachers / P. Felicia. – Brussels : European Schoolnet EUN Partnership AISBL, 2009. – 46 p.

Stanley G. Engaging the gaming generation / G. Stanley // English teaching professional. – 2011. – № 76. – P. 4–7.

Исайкина М. А. Компьютерные игры как средство формирования иноязычной речевой деятельности младших школьников [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Исайкина Мария Александровна : Сарат. гос. ун-т им. В. Г. Чернышевского. – Саратов, 2004. – 22 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х