ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА АПРОКСИМАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ

Н. В. Ладогубець

Анотація


У статті розглядаються теоретичні та методичні засади створення апроксимаційної особистісно-орієнтованої математичної моделі навчальної діяльності фахівців авіаційного профілю, що базуються на особистісних перевагах особистості. Дана модель передбачає максимальне розкриття індивідуальних здібностей особистості, врахування унікальних особливостей психіки суб’єктів освітнього процесу та підготовку майбутніх фахівців з урахуванням контекстно - компетентнісних підходів.


Ключові слова


особистісно-орієнтований; контекстно-компетентнісний підхід; особистісні переваги; індивідуальні здібності

Посилання


Навроцький А. И. Болонский процесс и иновациаонное развитие высшей школы Украины // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н.Каразіна – 2006. N 652. сер. Социология. – С. 128 – 132.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. – Київ-Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 286 с.

Исследования в общей теории систем. Сб. пер. - М.: Прогресс, 1969. – 200 с.

Кофф Г. Л. Комплексный мониторинг и практика. АН СССР. М., 1991. – С.11 – 13.

Хайкин С., Нейронные сети. Парный курс. 2-е издание. – М.: «Вильямс». 2006. – 1104 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua